Search form

الرُّؤْيَا 14:4

4هَاذُومَا هُومَا الِّي مَا تْنَجّْسُوشْ بِالنْسَاء وْطَاهْرِينْ، هَاذُومَا هُومَا الِّي يْتَبّْعُوا الخَرُوفْ وِينْ يِمْشِي، هَاذُومَا تِفْدَاوْ مِنْ بِينْ البَشَرْ كِيفْ أُوِّلْ الصَّابَة الِّي يِتْعْطَى للهْ وْلِلخَرُوفْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index