Search form

الرُّؤْيَا 16

كِيسَانْ الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ

1- وِمْبَاعِدْ سْمَعْتْ صُوتْ عَالِي جَايْ مِالهَيْكِلْ يْقُولْ لِلمْلاَيْكَاتْ السَّبْعَة: «إِمْشِيوْ وْصُبُّوا السَّبْعَة كِيسَانْ مْتَاعْ غَضَبْ اللهْ عْلَى الأَرْضْ.»

2- مْشَى المَلاَكْ الأُوِّلْ وْصَبْ الكَاسْ مْتَاعُو عْلَى الأَرْضْ، وْدِمَّالْ خَايِبْ وْيُوجَعْ بَرْشَة وَلَّى فِي النَّاسْ الِّي فِيهُمْ الأَمَارَة مْتَاعْ الوَحْشْ وِلِّي سِجْدُوا لِلتَّصْوِيرَة مْتَاعُو.

3- وْصَبْ المَلاَكْ الثَّانِي الكَاسْ مْتَاعُو فِي البْحَرْ يَاخِي وَلَّى كِيفْ الدَّمْ مْتَاعْ المِيتْ وِالمَخْلُوقَاتْ الحَيَّة الِّي فِي البْحَرْ الكُلْهَا مَاتِتْ.

4وِالمَلاَكْ الثَّالِثْ صَبْ الكَاسْ مْتَاعُو فِي الوِدْيَانْ وِالعْيُونْ مْتَاعْ المَاء يَاخِي وَلاَّوْ دَمْ. 5وِسْمَعْتْ المَلاَكْ مْتَاعْ المَاء يْقُولْ:

إِنْتِ عَادِلْ كِتُحْكُمْ

إِنْتِ القُدُّوسْ، المُوجُودْ تَوَّا وِلِّي كُنْتْ مُوجُودْ.

6- دَمْ المُؤْمْنِينْ وِالأَنْبِيَاءْ سَيّْحُوهْ

وْإِنْتِ عْطِيتْهُمْ دَمْ بَاشْ يُشْرْبُوهْ،

يَاخِي نَالُوا الشَّيْء الِّي يِسْتْحَقُّوهْ!

7- وِسْمَعْتْ صُوتْ مِنْ المَذْبِحْ يْقُولْ:

إِي نْعَمْ، يَا الرَّبْ الإِلاَهْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء!

الأَحْكَامْ مْتَاعِكْ عَدْلْ وْحَقْ.

8وْصَبْ المَلاَكْ الرَّابِعْ الكَاسْ مْتَاعُو عْلَى الشَّمْسْ يَاخِي تِعْطَاتِلْهَا السُّلْطَة بَاشْ تَحْرِقْ النَّاسْ بِالنَّارْ، 9وِتْحَرْقُوا النَّاسْ بِالسْخَانَة القْوِيَّة وْكُفْرُوا بْإِسْمْ اللهْ الِّي عَنْدُو سُلْطَة عْلَى المْصَايِبْ هَاذِي، وْمَا تَابُوشْ بَاشْ يْمَجّْدُوا اللهْ.

10- وْصَبْ المَلاَكْ الخَامِسْ الكَاسْ مْتَاعُو عْلَى العَرْشْ مْتَاعْ الوَحْشْ، يَاخِي المَمْلْكَة مْتَاعُو ظْلاَمِتْ وِالنَّاسْ عَظُّوا عْلَى لْسَانَاتْهُمْ مِالوْجِيعَة، 11وْكُفْرُوا بْإِلاَهْ السْمَاءْ مِالوْجِيعَة وِالدِّمَّالْ مْتَاعْهُمْ، وْمَا تَابُوشْ عْلَى عْمَايِلْهُمْ.

12- المَلاَكْ السَّادِسْ صَبْ الكَاسْ مْتَاعُو عْلَى وَادْ الفُرَاتْ الكْبِيرْ، وِالمَاء مْتَاعُو نْشِحْ بَاشْ يِتْحَلْ طْرِيقْ لِلمُلُوكْ مْنِينْ تُشْرُقْ الشَّمْسْ. 13- وْشُفْتْ ثْلاَثَة أَرْوَاحْ مَنْزُوسَة خَارْجِينْ مِنْ فُمْ التِّنِّينْ وْمِنْ فُمْ الوَحْشْ وْمِنْ فُمْ النَّبِي الكَذَّابْ يِشْبْهُوا لِلجْرَانْ، 14وْهُومَا رْوَاحْ مْتَاعْ شْوَاطِنْ يَعْمْلُوا فِي المُعْجْزَاتْ وْيِمْشِيوْ لِلمُلُوكْ مْتَاعْ الدِّنْيَا الكُلْهَا بَاشْ يْلِمُّوهُمْ لِلحَرْبْ الِّي بَاشْ تَاقَعْ فِي اليُومْ العْظِيمْ مْتَاعْ اللهْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء. 15- هَانِي جَايْ كِيفْ السَّارِقْ! صَحَّة لِيهْ الِّي يَسْهِرْ وِيْعِسْ عْلَى دَبْشُو بَاشْ مَا يِمْشِيشْ عِرْيَانْ وِالنَّاسْ يْشُوفُولُو عْيُوبُو. 16- وِالأَرْوَاحْ الثْلاَثَة لَمُّوا المُلُوكْ فِي بْلاَصَة تِتْسَمَّى بِالعِبْرِيَّة هَرْمَجَدُّونْ

17- وْصَبْ المَلاَكْ السَّابِعْ الكَاسْ مْتَاعُو فِي الهْوَاء وْجَا صُوتْ عَالِي مِالعَرْشْ فِي الهَيْكِلْ يْقُولْ: «الشَّيْء تَمْ!» 18- وْوُقْعُتْ بْرُوقْ وْأَصْوَاتْ وِرْعُودْ، وْزِلْزَالْ مَا وْقَعْشْ كِيفُو مِلِّي تُوجِدْ الإِنْسَانْ فِي الأَرْضْ وْهُوَ زِلْزَالْ قْوِي وِكْبِيرْ. 19وِتْقِسْمِتْ المْدِينَة العْظِيمَة لِثْلاَثَة طْرُوفْ وْطَاحِتْ المُدُنْ مْتَاعْ الشْعُوبْ. وِتْذَكِّرْ اللهْ بَابِلْ العْظِيمَة بَاشْ يْخَلِّيهَا تُشْرُبْ كَاسْ الغَضَبْ مْتَاعُو. 20وِالجُزُرْ الكُلْهَا هَرْبِتْ وِالجْبَالْ تْخَبَّاتْ، 21- وِهْبَطْ عْلَى العْبَادْ تَبْرُورِي كْبِيرْ مِالسْمَاءْ يُوزِنْ قْرَابِةْ أَرْبْعِينْ كِيلُو، حَتَّى لِينْ النَّاسْ كُفْرُوا بْرَبِّي بِسْبَبْ مْصِيبِةْ التَّبْرُورِي. عْلَى خَاطِرْ مْصِيبِةْ التَّبْرُورِي كَانِتْ كْبِيرَة بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index