Search form

الرُّؤْيَا 16:21

21 وِهْبَطْ عْلَى العْبَادْ تَبْرُورِي كْبِيرْ مِالسْمَاءْ يُوزِنْ قْرَابِةْ أَرْبْعِينْ كِيلُو، حَتَّى لِينْ النَّاسْ كُفْرُوا بْرَبِّي بِسْبَبْ مْصِيبِةْ التَّبْرُورِي. عْلَى خَاطِرْ مْصِيبِةْ التَّبْرُورِي كَانِتْ كْبِيرَة بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index