Search form

الرُّؤْيَا 17

الزَّانْيَة الكْبِيرَة وِالوَحْشْ

1- وِمْبَاعِدْ جَانِي وَاحِدْ مِالسَّبْعَة مْلاَيْكَاتْ الِّي عِنْدْهُمْ السَّبْعَة كِيسَانْ وْقَلِّي: «إِيجَا خَلِّينِي نْوَرِّيكْ العِقَابْ مْتَاعْ الزَّانْيَة الكْبِيرَة القَاعْدَة عْلَى بَرْشَة مَاء. 2- الِّي زْنَاوْا مْعَاهَا المُلُوكْ مْتَاعْ الدِّنْيَا، وْسِكْرُوا النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا بِشْرَابْ الزْنَى مْتَاعْهَا.»

3وْهَزّْنِي فِي الرُّوحْ بْعِيدْ فِي الصَّحْرَاء، وْشُفْتْ مْرَا قَاعْدَة عْلَى وَحْشْ أَحْمَرْ مِلْيَانْ بِالأَسَامِي مْتَاعْ الكُفْرْ وْعِنْدُو سَبْعَة رُوسْ وْعَشْرَة قْرُونْ. 4- وِالمْرَا كَانِتْ لاَبْسَة الأُرْجُوَانْ الأَحْمَرْ وِالقْمَاشْ الأَحْمَرْ وِمْغَطّْيَة بِالذْهَبْ وِالصِّيغَة وِالدْيَامُنْتْ، هَازَّة فِي يِدّْهَا كَاسْ ذْهَبْ مَلْيَانْ بِالفْسَادْ وِالنْجَاسَة مْتَاعْ زْنَاهَا، 5وْإِسْمْهَا مَكْتُوبْ عْلَى جْبِينْهَا: «بَابِلْ العْظِيمَة، أُمْ النْسَاء الِّي يَزْنَاوْا وِالنْجَاسَة الِّي فِي الأَرْضْ.» 6وْشُفْتْ المْرَا سُكْرَانَة بِالدَّمْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ وْدَمْ الشُّهَدَاءْ مْتَاعْ يَسُوعْ. كِشُفْتْهَا تْعَجِّبْتْ بَرْشَة. 7يَاخِي قَلِّي المَلاَكْ: «عْلاَشْ مِتْعَجِّبْ؟ تَوْ نْقُلِّكْ عْلَى السِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ المْرَا وِمْتَاعْ الوَحْشْ الِّي هَازْهَا وِلِّي عَنْدُو سَبْعَة رُوسْ وْعَشْرَة قْرُونْ. 8- وِالوَحْشْ الِّي شُفْتُو رَاهُو كَانْ قْبَلْ آمَا تَوَّا مَا عَادِشْ مُوجُودْ. بَعْدْ شْوَيَّة بَاشْ يَطْلِعْ مِالهَاوْيَة وْيِمْشِي لِلهْلاَكْ. وِالنَّاسْ الِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ، الِّي هُومَا أَسَامِيهُمْ مَا هِيشْ مَكْتُوبَة فِي كْتَابْ الحَيَاةْ مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا بَاشْ يتْعَجّْبُوا كِيْشُوفُوا الوَحْشْ، عْلَى خَاطْرُو كَانْ قْبَلْ وْتَوَّا مَا عَادِشْ مُوجُودْ وْبِشْ يَرْجَعْ.

9وِهْنَا لاَزِمْ العْقَلْ مْتَاعْ البَشَرْ تْكُونْ عَنْدُو حِكْمَة: السَّبْعَة رُوسْ هُومَا السَّبْعَة جْبَالْ الِّي قَاعْدَة عْلِيهُمْ المْرَا. وْهُومَا زَادَا سَبْعَة مُلُوكْ، 10خَمْسَة مِنْهُمْ طَاحُوا، وْوَاحِدْ مَازَالْ مُوجُودْ، وِالآخَرْ مَازَالْ مَا جَاشْ. وْكِيْجِي يِلْزْمُو يَبْقَى شْوَيَّة وَقْتْ آكَاهُو. 11آمَا الوَحْشْ الِّي كَانْ قْبَلْ وْمَا عَادِشْ مُوجُودْ، رَاهُو مَلِكْ ثَامِنْ آمَا تَابِعْ لِلسَّبْعَة مُلُوكْ، وْمَاشِي لِلهْلاَكْ. 12- وِالعَشْرَة قْرُونْ الِّي شُفْتْهُمْ هُومَا عَشْرَة مُلُوكْ مَازَالُوا مَا بْدَاوْاشْ يِمْلْكُوا، آمَا بَاشْ تْوَلِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة مْعَ الوَحْشْ سَاعَة وَحْدَة. 13هَاذُومَا تْفَاهْمُوا بَاشْ يَعْطِيوْ القُوَّة وِالسُّلْطَة مْتَاعْهُمْ لِلوَحْشْ. 14- بَاشْ يْحَارْبُوا الخَرُوفْ، وِالخَرُوفْ بَاشْ يِغْلِبْهُمْ هُوَ وِلِّي مْعَاهْ الِّي دْعَاهُمْ وِلِّي خْتَارْهُمْ وِلِّي هُومَا أُمَنَاءْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ رَبْ الأَرْبَابْ وْمَلِكْ المُلُوكْ.»

15وْقَلِّي المَلاَكْ: «المَاء الِّي شُفْتُو وِينْ قَاعْدَة المْرَا الزَّانْيَة هِيَ شْعُوبْ وِجْمُوعْ وْأُمَمْ وْلُغَاتْ. 16وِالعَشْرَة قْرُونْ الِّي شُفْتْهُمْ وِالوَحْشْ بَاشْ يَكْرْهُوا المْرَا الزَّانْيَة، بَاشْ يْحُطُّوهَا وَحَّدْهَا وِيْعَرُّوهَا وْيَاكْلُولْهَا لْحَمْهَا وْيَحْرْقُوهَا بِالنَّارْ. 17وِالله حَطْ فِي قْلُوبْهُمْ بَاشْ يَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ وْبَاشْ يْكُونُوا رَايْ وَاحِدْ وْيَعْطِيوْ المُلْكْ مْتَاعْهُمْ الِّي يُحْكْمُوا بِيهَا لِلوَحْشْ حَتَّى لِينْ يْتِمْ كْلاَمْ اللهْ. 18وِالمْرَا هَاذِيكَا الِّي شُفْتْهَا هِيَ المْدِينَة العْظِيمَة الِّي تُحْكُمْ فِي المُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index