Search form

الرُّؤْيَا 17:17

17وِالله حَطْ فِي قْلُوبْهُمْ بَاشْ يَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ وْبَاشْ يْكُونُوا رَايْ وَاحِدْ وْيَعْطِيوْ المُلْكْ مْتَاعْهُمْ الِّي يُحْكْمُوا بِيهَا لِلوَحْشْ حَتَّى لِينْ يْتِمْ كْلاَمْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index