Search form

الرُّؤْيَا 18

بَابِلْ طَاحِتْ

1بَعْدْ هَاذَا شُفْتْ مَلاَكْ آخَرْ هَابِطْ مِالسْمَاءْ، عَنْدُو بَرْشَة سُلْطَة، وِالأَرْضْ ضْوَاتْ مِالمَجْدْ مْتَاعُو. 2- وْصَاحْ بْصُوتْ عَالِي وْهُوَ يْقُولْ:

طَاحِتْ! طَاحِتْ! بَابِلْ العْظِيمَة!

وِالشْوَاطِنْ سِكْنِتْهَا

وَلاَّتْ حَبْسْ مْتَاعْ الأَرْوَاحْ المَنْزُوسَة

وِالطْيُورْ المَنْزُوسَة وِالمَكْرُوهَة!

3- رَاهُمْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ سِكْرُوا بِشْرَابْ زْنَاهَا،

وِالمُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ زْنَاوْا مْعَاهَا،

وِالتُّجَّارْ مْتَاعْ الدِّنْيَا تِغْنَاوْ مِنْ شِيخَاتْهَا!

4- وِسْمَعْتْ صُوتْ آخَرْ مِالسْمَاءْ يْقُولْ:

يَا شَعْبِي أُخْرْجُوا مِنْهَا!

بَاشْ مَا تْشَارْكُوشْ فِي ذْنُوبْهَا

وْمَا تَهْبِطْشْ عْلِيكُمْ مْصَايِبْهَا.

5- رَاهِي ذْنُوبْهَا تْكَدّْسِتْ لِينْ وُصْلِتْ لِلسْمَاء

وِالله تْذَكِّرْ الشْرُورْ مْتَاعْهَا.

6- خَلّْصُوهَا مَرّْتِينْ قَدْ مَا خَلّْصِتْ

أَعْمْلُوا مْعَاهَا مَرّْتِينْ قَدْ مَا عَمْلِتْ

وْعَبِّيوْلْهَا مَرّْتِينْ الكَاسْ الِّي عَبَّاتْ

7- عَذّْبُوهَا وْخَلُّوهَا تْنَوِّحْ

عْلَى قَدْرْ مَا تْمَجّْدِتْ وِتْنَعّْمِتْ.

مَا دَامْهَا فِي قَلْبْهَا قَالِتْ

نُقْعُدْ كِيفْ مَلِكَة!

آنَا مَا نِيشْ مْرَا رَاجِلْهَا مَيِّتْ

وْعُمْرِي مَانِي بَاشْ انَّوَّحْ.

8هَاذَاكَا عْلاَشْ فِي نْهَارْ وَاحِدْ

بَاشْ تَهْبِطْ عْلِيهَا المْصَايِبْ.

مُوتْ وْحُزْنْ وْجُوعْ

وْبِشْ تِتْحْرَقْ بِالنَّارْ،

عْلَى خَاطِرْ الِّي يُحْكُمْ عْلِيهَا

هُوَ الإِلاَهْ الجَبَّارْ.

9- وِالمُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ الِّي زْنَاوْا مْعَاهَا وِتْمَتّْعُوا بِالشِّيخَاتْ مْعَاهَا يِبْكِيوْ عْلِيهَا وِيْنَوّْحُوا عْلِيهَا كِيْشُوفُوا دُخَّانْ الحْرِيقَة مْتَاعْهَا، 10بَاشْ يَاقْفُوا بْعِيدْ خَايْفِينْ مِالعْذَابْ مْتَاعْهَا وِيْقُولُوا:

يَا وِيلِكْ! يَا بَابِلْ المْدِينَة القْوِيَّة، يَا وِيلِكْ!

فِي سَاعَة وَحْدَة تِحْكَمْ عْلِيكْ!

11- وِالتُّجَّارْ مْتَاعْ الدِّنْيَا بَاشْ يِبْكِيوْ عْلِيهَا وِيْنَوّْحُوا عْلِيهَا، عْلَى خَاطِرْ حَتَّى وَاحِدْ مَا عَادْ يِشْرِي سِلْعِتْهُمْ. 12- سِلْعَة مْتَاعْ ذْهَبْ وْفِضَّة وْصِيغَة وِجُوهِرْ وِقْمَاشْ غَالِي وِقْمَاشْ أَحْمَرْ وِالحْرِيرْ وِالقْمَاشْ الأَحْمَرْ وْأَنْوَاعْ الشَّجَرْ الِّي رِيحْتُو طَيّْبَة وِالحَاجَاتْ الِّي مَصْنُوعَة مِالعَاجْ الكُلْهَا، وِالحَاجَاتْ المَصْنُوعَة مِاللُّوحْ الغَالِي، وِنْحَاسْ وِحْدِيدْ وِرْخَامْ 13وْقِرْفَة وُفَّاحْ وْعِطْرْ وْمُرْ وْلُوبَانْ وِشْرَابْ وْزِيتْ وِدْقِيقْ وْقَمْحْ وِبْقَرْ وِغْنَمْ وِحْصُنَّة وِكْوَالِيسْ وْعَبِيدْ وْنَاسْ.

14رَاحِتْ عْلِيكْ الغَلَّة الِّي تِشْتْهَاهَا

الضْخَامَاتْ والوَهْرَة مَا عَادِشْ بَاشْ تَلْقَاهَا!

15- التُّجَّارْ هَاذُومَا الِّي تِغْنَاوْ مِالمْدِينَة هَاذِيكَا بَاشْ يَاقْفُوا بْعِيدْ عْلِيهَا، خَايْفِينْ مِالعْذَابْ مْتَاعْهَا، يِبْكِيوْ وِيْنَوّْحُوا بْصُوتْ عَالِي 16وِيْقُولُوا:

يَا وِيلِكْ! يَا المْدِينَة العْظِيمَة، يَا وِيلِكْ!

القْمَاشْ الغَالِي كَانِتْ تِلْبِسْ،

قْمَاشْ الأُرْجُوَانْ وِالقْمَاشْ الأَحْمَرْ،

وِتْزَيِّنْ فِي رُوحْهَا بِالذْهَبْ وِالصِّيغَة وِالجُوهِرْ!

17- وِالثَّرْوَة هَاذِي الكُلْهَا فِي سَاعَة مِالزْمَانْ ضَاعِتْ.

وِالرُّيَّاسْ مْتَاعْ الفْلاَيِكْ وِالخَدَّامَا وِالتُّجَّارْ وِلِّي مْسَافْرِينْ فِي البْحَرْ الكُلْهُمْ بْقَاوْ بْعِيدْ 18وْصَاحُوا وْهُومَا يْشُوفُوا فِي دُخَّانْ الحْرِيقَة مْتَاعْهَا وْهُومَا يْقُولُوا: «شْنُوَّة الِّي كِيفْ المْدِينَة العْظِيمَة!» 19- وِرْمَاوْ التْرَابْ عْلَى رُوسْهُمْ وِبْدَاوْا يِبْكِيوْ وِيْنَوّْحُوا وْيِحْزْنُوا وْهُومَا يْصِيحُوا:

يَا وِيلِكْ! يَا وِيلِكْ! يَا المْدِينَة العْظِيمَة!

امَّالِي السُّفُنْ الكُلْهُمْ تِغْنُوا مِالثَّرْوَة مْتَاعْهَا!

فِي سَاعَة، ضَاعْ كُلْ مَا فِيهَا.

20- يَا سْمَاء أَفْرْحِي بِخْرَابْهَا!

وْيَا قِدِّيسِينْ وْيَا رُسُلْ وْيَا أَنْبِيَاءْ،

أَفْرْحُوا بِخْرَابْهَا!

رَاهُو اللهْ حْكُمْ عْلِيهَا بِالحُكْمْ الِّي تْحِبُّوا تُحْكْمُوهْ عْلِيهَا.

21- وْهَزْ مَلاَكْ قْوِي حَجْرَة كِيفْ حَجْرَة مْتَاعْ طَاحُونَة كْبِيرَة وِرْمَاهَا فِي البْحَرْ وْقَالْ:

كِيفْ مَا هَكَّا بَابِلْ المْدِينَة العْظِيمَة

بَاشْ تِتْرْمَى بْقُوَّة،

وْمَا عَادِشْ تِتْوْجِدْ بِالكُلْ.

22- وْأَصْوَاتْ الِّي يْغَنِّيوْ بِالقِيتَارَة وِالنَّايْ وِالبُوقْ

مَا عَادِشْ يِتْسِمْعُوا فِيكْ بِالكُلْ.

وْمَا عَادِشْ يِتْلْقَى فِيكْ صْنَايْعِي بِالكُلْ،

وْمَا عَادِشْ يِتْسْمَعْ فِيكْ صُوتْ الرْحَى،

23- ضَوْ الفْنَارْ مَا عَادِشْ يِضْوِي فِيكْ بِالكُلْ

وْصُوتْ العْرِيسْ وِالعْرُوسَة مَا عَادِشْ يِتْسْمَعْ فِيكْ بِالكُلْ،

أَعْظِمْ نَاسْ فِي الأَرْضْ كَانُوا التُّجَّارْ مْتَاعِكْ

وِالشْعُوبْ الكُلْهُمْ تْخِدْعُوا بِالسِّحْرْ مْتَاعِكْ.

24- وْتِلْقَى فِي مْدِينِةْ بَابِلْ الدَّمْ مْتَاعْ الأَنْبِيَاءْ وِالقِدِّيسِينْ وِلِّي تْذِبْحُوا فِي الأَرْضْ الكُلْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index