Search form

الرُّؤْيَا 18:17

17 وِالثَّرْوَة هَاذِي الكُلْهَا فِي سَاعَة مِالزْمَانْ ضَاعِتْ.

وِالرُّيَّاسْ مْتَاعْ الفْلاَيِكْ وِالخَدَّامَا وِالتُّجَّارْ وِلِّي مْسَافْرِينْ فِي البْحَرْ الكُلْهُمْ بْقَاوْ بْعِيدْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index