Search form

الرُّؤْيَا 18:20

20 يَا سْمَاء أَفْرْحِي بِخْرَابْهَا!

وْيَا قِدِّيسِينْ وْيَا رُسُلْ وْيَا أَنْبِيَاءْ،

أَفْرْحُوا بِخْرَابْهَا!

رَاهُو اللهْ حْكُمْ عْلِيهَا بِالحُكْمْ الِّي تْحِبُّوا تُحْكْمُوهْ عْلِيهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index