Search form

الرُّؤْيَا 19

1بَعْدْ هَاذَا سْمَعْتْ صُوتْ عَالِي كِيفْ صُوتْ بَرْشَة نَاسْ فِي السْمَاءْ يْقُولْ:

هَلِّلُويَا! الخَلاَصْ وِالمَجْدْ وِالقُوَّة لإِلاَهْنَا.

2- رَاهِي الأَحْكَامْ مْتَاعُو الكُلْهَا حَقْ وْعَادْلَة.

حْكُمْ عْلَى الزَّانْيَة الكْبِيرَة الِّي فَسّْدِتْ الأَرْضْ بِزْنَاهَا،

وِعْلَى خَاطِرْ دَمْ خُدَّامُو، انْتَقَمْ مِنْهَا.

3- وْقَالُوا مَرَّة أُخْرَى:

هَلِّلُويَا! دُخَّانْهَا طْلَعْ لِلأَبَدْ.

4وِالأَرْبْعَة وْعِشْرِينْ شِيخْ وِالأَرْبْعَة المَخْلُوقَاتْ الحَيَّة هَبْطُوا عْلَى رْكَايِبْهُمْ وْسِجْدُوا للهْ الِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ وْهُومَا يْقُولُوا: «آمِينْ. هَلِّلُويَا!»

عِرْسْ الخَرُوفْ

5- وِخْرَجْ صُوتْ مِالعَرْشْ يْنَادِي:

يَا الخُدَّامْ مْتَاعْ إِلاَهْنَا، سَبّْحُوهْ،

يَا الصْغَارْ وِالكْبَارْ الِّي تْخَافُوهْ.

6وِمْبَاعِدْ سْمَعْتْ صُوتْ يِشْبِهْ لْصُوتْ مْتَاعْ بَرْشَة نَاسْ، يِشْبِهْ لْصُوتْ مْتَاعْ بَرْشَة مَاء وْكِيفْ صُوتْ مْتَاعْ رَعْدْ قْوِي يْقُولْ:

هَلِّلُويَا! رَاهُو الرَّبْ إِلاَهْنَا القَادِرْ

وَلَّى هُوَ المَلِكْ!

7- هَيَّا نْمَجّْدُوهْ وْنَفْرْحُوا وْنِتْفَرْهْدُوا!

رَاهُو عِرْسْ الخَرُوفْ جَا،

وِعْرُوسْتُو حَضّْرِتْ رُوحْهَا

8وْتِعْطَالْهَا بَاشْ تِلْبِسْ قْمَاشْ نْظِيفْ يِلْمَعْ وْغَالِي.

وِالأَعْمَالْ الصَّالْحَة مْتَاعْ القِدِّيسِينْ هِيَ القْمَاشْ الغَالِي.

9وْقَالِّي المَلاَكْ: «إِكْتِبْ: صَحَّة لِيهُمْ المِسْتَدْعِينْ لِلحَفْلَة مْتَاعْ عِرْسْ الخَرُوفْ!» وْقَالْ زَادَا: «هَاذَا كْلاَمْ صَادِقْ مْتَاعْ اللهْ.»

10وْطُحْتْ قُدَّامْ سَاقِيهْ بَاشْ نِسْجِدْلُو، يَاخِي قَالِّي: «مَا تَعْمِلْشْ الشَّيْء هَاذَاكَا! آنَا خَادِمْ كِيفِكْ وْكِيفْ إِخْوْتِكْ الِّي يِشْهْدُوا لْيَسُوعْ. أُسْجُدْ للهْ. رَاهِي شْهَادِةْ يَسُوعْ هِيَ الرُّوحْ مْتَاعْ النُّبُوَّة.»

الِّي رَاكِبْ عْلَى الحْصَانْ الأَبْيِضْ

11- وْشُفْتْ السْمَاءْ مَحْلُولَة، وْإِذَا بِيهْ حْصَانْ أَبْيِضْ وِلِّي رَاكِبْ عْلِيهْ إِسْمُو الأَمِينْ وِالصَّادِقْ، يُحْكُمْ وِيْحَارِبْ بِالعَدْلْ. 12- عِينِيهْ كِيفْ النَّارْ الشَّاعْلَة وْبَرْشَة تِيجَانْ فُوقْ رَاسُو وْمَكْتُوبْ عْلِيهْ إِسْمْ مَا يَعْرْفُو كَانْ هُوَ. 13وْلاَبِسْ لِبْسَة مْغَطّْسَة فِي الدَّمْ، وْإِسْمُو كِلْمِةْ اللهْ. 14وِالجْيُوشْ مْتَاعْ السْمَاءْ يْتَبّْعُوا فِيهْ عْلَى حْصُنَّة بِيضْ لاَبْسِينْ قْمَاشْ غَالِي أَبْيِضْ وِنْظِيفْ. 15- وْخَارِجْ مِنْ فُمُّو سِيفْ مَاضِي يَضْرِبْ بِيهْ فِي الشْعُوبْ، وْبِشْ يُحْكُمْ فِيهُمْ بِعْصَا مِنْ حْدِيدْ وْبِشْ يَعْفِسْ فِي المَعْصْرَة مْتَاعْ نِقْمِةْ الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء. 16- وْكَانْ عَنْدُو إِسْمْ مَكْتُوبْ عْلَى جِبّْتُو وِعْلَى فَخْذُو: «مَلِكْ المُلُوكْ وْرَبْ الأَرْبَابْ»

17- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ مَلاَكْ وَاقِفْ فِي الشَّمْسْ وْنَادَى الطّْيُورْ الِّي اطِّيرْ فِي قَلْبْ السْمَاءْ الكُلْهَا بْصُوتْ عَالِي: «إِيجَاوْ وِاتْلَمُّوا فِي العْشَاء الكْبِيرْ مْتَاعْ اللهْ، 18بَاشْ تَاكْلُوا لْحَمْ المُلُوكْ وِلْحَمْ القَادَة وِلْحَمْ الرْجَالْ القْوِيِّينْ وِلْحَمْ الحْصُنَّة وِلِّي رَاكْبِينْ عْلِيهُمْ وِلْحَمْ النَّاسْ الكُلْهُمْ عَبِيدْ وْأَحْرَارْ، كْبَارْ وِصْغَارْ!» 19وْشُفْتْ الوَحْشْ وِالمُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ وِالجْيُوشْ مْتَاعْهُمْ تْلَمُّوا بَاشْ يْحَارْبُوا الِّي رَاكِبْ عْلَى الحْصَانْ وِالجَيْشْ مْتَاعُو، 20وِالوَحْشْ تْشَدْ هُوَ وِالنَّبِي الكَذَّابْ الِّي عْمَلْ مُعْجْزَاتْ قُدَّامُو خْدَعْ بِيهُمْ الِّي تْقَمّْرُوا بِالأَمَارَة مْتَاعْ الوَحْشْ وِلِّي سِجْدُوا لِلتَّصْوِيرَة مْتَاعُو. وِرْمَاوْ الوَحْشْ وِالنَّبِي الكَذَّابْ حَيِّينْ فِي البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ الِّي شَاعْلَة بِالكِبْرِيتْ. 21وِالبْقِيَّة تْقَتْلُوا بِالسِّيفْ الِّي خَارِجْ مِنْ فُمْ الِّي رَاكِبْ عْلَى الحْصَانْ، وِطْيُورْ السْمَاءْ شِبْعِتْ بِلْحَمْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index