Search form

الرُّؤْيَا 19:18

18بَاشْ تَاكْلُوا لْحَمْ المُلُوكْ وِلْحَمْ القَادَة وِلْحَمْ الرْجَالْ القْوِيِّينْ وِلْحَمْ الحْصُنَّة وِلِّي رَاكْبِينْ عْلِيهُمْ وِلْحَمْ النَّاسْ الكُلْهُمْ عَبِيدْ وْأَحْرَارْ، كْبَارْ وِصْغَارْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index