Search form

الرُّؤْيَا 19:20

20وِالوَحْشْ تْشَدْ هُوَ وِالنَّبِي الكَذَّابْ الِّي عْمَلْ مُعْجْزَاتْ قُدَّامُو خْدَعْ بِيهُمْ الِّي تْقَمّْرُوا بِالأَمَارَة مْتَاعْ الوَحْشْ وِلِّي سِجْدُوا لِلتَّصْوِيرَة مْتَاعُو. وِرْمَاوْ الوَحْشْ وِالنَّبِي الكَذَّابْ حَيِّينْ فِي البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ الِّي شَاعْلَة بِالكِبْرِيتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index