Search form

الرُّؤْيَا 2:14

14 آمَا رَانِي نْلُومِكْ عْلَى خَاطْرِكْ عِنْدِكْ شْكُونْ يْتَبّْعُوا فِي التَّعْلِيمْ مْتَاعْ بَلْعَامْ الِّي عَلِّمْ بَالاَقْ كِيفَاشْ يْخَلِّي بَنِي إِسْرَائِيلْ يُحْصْلُوا كِيَاكْلُوا مِالمَاكْلَة الِّي يْقَدّْمُوا فِيهَا لِلصْنَبْ وْيَزْنُوا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index