Search form

الرُّؤْيَا 2:9

9آنَا نَعْرِفْ المِحْنَة وِالفَقْرْ مْتَاعِكْ، رَغْمِلِّي إِنْتِ غْنِي. وْنَعْرِفْ الشَّيْء الِّي يِتْبَلُّوا بِيهْ عْلِيكْ الِّي يِنْدْعَاوْ الِّي هُومَا يْهُودْ وْهُومَا مَا هُمْشْ يْهُودْ، آمَا رَاهُمْ مَجْمَعْ الشِّيطَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index