Search form

الرُّؤْيَا 20

الأَلْفْ سْنَة

1وِمْبَاعِدْ شُفْتْ مَلاَكْ هَابِطْ مِالسْمَاءْ وْهَازْ فِي يِدُّو المِفْتَاحْ مْتَاعْ الهَاوْيَة وْسِلْسْلَة كْبِيرَة. 2وِالمَلاَكْ شَدْ التِّنِّينْ، هَاكَا اللَّفْعَى القْدِيمَة، الِّي هِيَ بْلِيسْ وِالشِّيطَانْ وْكَتّْفُو أَلْفْ سْنَة. 3وِرْمَاهْ فِي الهَاوْيَة وْسَكِّرْهَا عْلِيهْ وِخْتِمْهَا وْهُوَ فِيهَا، بَاشْ مَا عَادِشْ يْغَلِّطْ الشْعُوبْ، حَتَّى لِينْ الأَلْفْ سْنَة يُوفُوا، مْبَاعِدْ لاَزِمْ يِتْسَيِّبْ شْوَيَّة وَقْتْ.

4- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ عْرُوشْ قَعْدُوا عْلِيهُمْ الِّي تِعْطَاتِلْهُمْ السُّلْطَة بَاشْ يُحْكْمُوا. وْشُفْتْ زَادَا الأَرْوَاحْ مْتَاعْ الِّي تْقَتْلُوا عْلَى خَاطِرْ الشّْهَادَة مْتَاعْهُمْ لْيَسُوعْ وِعْلَى خَاطِرْ كِلْمِةْ اللهْ وِلِّي مَا سِجْدُوشْ لِلوَحْشْ وْلِلتَّصْوِيرَة مْتَاعُو وْمَا تْقَمّْرُوشْ بِالأَمَارَة مْتَاعُو فِي جْبِينْهُمْ وِلاَّ فِي يْدِيهُمْ. رَجْعُوا حَيِّينْ وْمِلْكُوا مْعَ المَسِيحْ أَلْفْ سْنَة. 5وِبْقِيِّةْ الِّي مَاتُوا مَا رَجْعُوشْ حَيِّينْ حَتَّى لِينْ وْفُوا الأَلْفْ سْنَة. هَاذِي هِيَ القْيَامَة الأُولَى. 6مُبَارْكِينْ وْمُقَدّْسِينْ الِّي عِنْدْهُمْ نْصِيبْ فِي القْيَامَة الأُولَى، رَاهُو المُوتْ الثَّانِي مَا عِنْدُوشْ سُلْطَة عْلِيهُمْ، آمَا بَاشْ يْكُونُوا كُهَّانْ مْتَاعْ اللهْ وِالمَسِيحْ وْيِمْلْكُوا مْعَاهْ أَلْفْ سْنَة.

بْلِيسْ يْطِيحْ

7وْبَعْدْ مَا يُوفُوا الأَلْفْ سْنَة، الشِّيطَانْ بَاشْ يِتْسَيِّبْ مِالحَبْسْ، 8- وْيُخْرُجْ بَاشْ يْغَلِّطْ الأُمَمْ الِّي فِي الأَرْبْعَة تْرَاكِنْ مْتَاعْ الأَرْضْ، الِّي هُومَا جُوجْ وْمَاجُوجْ، بَاشْ يْلِمّْهُمْ لِلحَرْبْ، وِعْدَدْهُمْ قَدْ رْمَلْ البْحَرْ. 9وِتْنُشْرُوا فِي الأَرْضْ وْدَارُوا بِالجَيْشْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ وْبِالمْدِينَة المَحْبُوبَة، آمَا هَبْطِتْ نَارْ مِالسْمَاءْ وِكْلاَتْهُمْ. 10وِبْلِيسْ الِّي غَلِّطْهُمْ رْمُوهْ فِي البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ وِالكِبْرِيتْ، البْلاَصَة الِّي فِيهَا الوَحْشْ وِالنَّبِي الكَذَّابْ، وْبِشْ يِتْعَذّْبُوا لِيلْ مْعَ نْهَارْ لِلأَبَدْ.

يُومْ الحْسَابْ

11- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ عَرْشْ عْظِيمْ أَبْيِضْ، وْشُفْتْ الِّي قَاعِدْ عْلِيهْ، السْمَاءْ وِالأَرْضْ هَرْبُوا مِنْ قُدَّامُو وْمَا بْقَاتْشْ لِيهُمْ بْلاَصَة. 12وْشُفْتْ المُوتَى كْبَارْ وِصْغَارْ وَاقْفِينْ قُدَّامْ العَرْشْ. وِتْحَلِّتْ كْتُبْ. وِتْحَلْ زَادَا كْتَابْ آخَرْ الِّي هُوَ كْتَابْ الحَيَاةْ وِالمُوتَى تِحْكَمْ عْلِيهُمْ بِالشَّيْء الِّي تِكْتِبْ فِي الكْتُبْ، بِالشَّيْء الِّي عَمْلُوهْ. 13وْخَرِّجْ البْحَرْ المُوتَى الِّي فِيهْ، وِالمُوتْ وِالهَاوْيَة خَرّْجُوا المُوتَى الِّي فِي وُسْطْهُمْ، وِالكُلْهُمْ تْحَاسْبُوا عْلَى الشَّيْء الِّي عَمْلُوهْ. 14وِمْبَاعِدْ المُوتْ وِالهَاوْيَة تِرْمَاوْ فِي البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ، وْهَاذَا المُوتْ الثَّانِي الِّي هُوَ البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ. 15- وْإِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ إِسْمُو مَا يِتْلْقَاشْ مَكْتُوبْ فِي كْتَابْ الحَيَاةْ، رَاهُو يِتْرْمَى فِي البُحَيْرَة مْتَاعْ النَّارْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index