Search form

الرُّؤْيَا 21

السْمَاءْ الجْدِيدَة وِالأَرْضْ الجْدِيدَة

1- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ سْمَاء جْدِيدَة وْأَرْضْ جْدِيدَة، عْلَى خَاطِرْ السْمَاءْ الأُولَى وِالأَرْضْ لُولَى تْنَحَّاوْ وِالبْحَرْ مَا عَادِشْ مُوجُودْ، 2- وْشُفْتْ المْدِينَة المُقَدّْسَة، أُورْشَلِيمْ الجْدِيدَة، هَابْطَة مِالسْمَاءْ مِنْ عِنْدْ اللهْ، حَاضْرَة كِيفْ عْرُوسَة مْزَيّْنَة رُوحْهَا لْرَاجِلْهَا. 3- وِسْمَعْتْ صُوتْ عَالِي جَايْ مِالعَرْشْ وِيْقُولْ: «هَاهِيَ دَارْ اللهْ وِالنَّاسْ وْبِشْ يُسْكُنْ مْعَاهُمْ: بَاشْ يْكُونُوا شَعْبُو وِالله بِيدُو مْعَاهُمْ وْبِشْ يْكُونْ إِلاَهْهُمْ، 4- وْبِشْ يِمْسَحْ كُلْ دَمْعَة مِنْ عِينِيهُمْ وْمَا عَادِشْ بَاشْ يْكُونْ ثَمَّة مُوتْ وِلاَّ حُزْنْ وِلاَّ بْكَاءْ وِلاَّ وْجِيعَة عْلَى خَاطِرْ الحَاجَاتْ القْدِيمَة تْنَحَّاتْ.»

5- وْقَالْ الِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ: «هَانِي نْرُدْ كُلْ شَيْء جْدِيدْ!» وْقَالِّي زَادَا: «إِكْتِبْ الكْلاَمْ هَاذَا عْلَى خَاطْرُو صَادِقْ وْحَقْ.» 6- وْقَالِّي: «كُلْ شَيْء تَمْ! آنَا الأَلِفْ وِاليَاءْ، الأُوِّلْ وِالإِخِّرْ. بَاشْ نَعْطِي لِلعَطْشَانْ مِالعِينْ مْتَاعْ مَاء الحَيَاةْ بْلاَشْ فْلُوسْ. 7- الِّي يِغْلِبْ بَاشْ يَاخُذْ الوَرْثَة هَاذِي، وْآنَا بَاشْ نْكُونْ إِلاَهُو وْهُوَ بَاشْ يْكُونْ إِبْنِي. 8- آمَا الخَوَّافَا وِلِّي مَا عِنْدْهُمْشْ إِيمَانْ وِالفِسَّادْ وْقَتَّالِينْ الأَرْوَاحْ وِالفَاجْرِينْ وِالسَّحَّارِينْ وِلِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ وِالكَذَّابِينْ الكُلْهُمْ، رَاهُو نْصِيبْهُمْ بَاشْ يْكُونْ فِي البُحَيْرَة الِّي شَاعْلَة بِالنَّارْ وِالكِبْرِيتْ. وْهَاذَا هُوَ المُوتْ الثَّانِي.»

9وِمْبَاعِدْ جَانِي وَاحِدْ مِالسَّبْعَة مْلاَيْكَاتْ الِّي عِنْدْهُمْ السَّبْعَة كِيسَانْ المَلْيَانِينْ بِالسَّبْعَة مْصَايِبْ الإِخْرَانِينْ وْكَلِّمْنِي وْقَالِّي: «إِيجَا تَوْ نْوَرِّيكْ العْرُوسَة مْتَاعْ الخَرُوفْ.» 10- وْهَزّْنِي لِبْعِيدْ فِي الرُّوحْ لِجْبَلْ كْبِيرْ وْعَالِي وْوَرَّانِي أُورْشَلِيمْ المْدِينَة المُقَدّْسَة هَابْطَة مِالسْمَاءْ مِنْ عِنْدْ اللهْ، 11وْفِيهَا مَجْدْ اللهْ. وْكَانِتْ تِلْمَعْ كِيفْ صْيَاغَة غَالْيَة بَرْشَة تِشْبِهْ لِلعْقِيقْ الصَّافِي كِيفْ البُلاَّرْ، 12- وْفِيهَا سُورْ كْبِيرْ وْعَالِي فِيهْ ثْنَاشِنْ بَابْ وِالبِيبَانْ فِيهُمْ ثْنَاشِنْ مَلاَكْ وْمَكْتُوبْ عْلِيهُمْ أَسَامِي الأَثْنَاشِنْ عَرْشْ مْتَاعْ بَنِي إِسْرَائِيلْ: 13ثْلاَثَة بِيبَانْ فِي الشَّرْقْ، وِثْلاَثَة بِيبَانْ فِي الشَّمَالْ، وِثْلاَثَة بِيبَانْ فِي الجَنُوبْ، وِثْلاَثَة بِيبَانْ فِي الغَرْبْ. 14وِالسُّورْ مْتَاعْ المْدِينَة فِيهْ ثْنَاشِنْ سَاسْ مَكْتُوبْ عْلِيهُمْ الأَثْنَاشِنْ إِسْمْ مْتَاعْ الأَثْنَاشِنْ رَسُولْ مْتَاعْ الخَرُوفْ.

15- وِالمَلاَكْ الِّي يْكَلِّمْ فِيَّ عَنْدُو قَصْبَة ذْهَبْ يْقِيسْ بِيهَا فِي المْدِينَة وِالبِيبَانْ وِالسُّورْ مْتَاعْهَا. 16وِالمْدِينَة مْرَبّْعَة، طُولْهَا قَدْ عُرْضْهَا. وْقَاسْ المْدِينَة بِالقَصْبَة مْتَاعُو وِلْقَاهَا أَلْفِينْ وْأَرْبْعَة مْيَاةْ كِيلُومِتْرْ وْطُولْهَا وْعُرْضْهَا وْعِلْوْهَا قَدْ قَدْ. 17وِمْبَاعِدْ قَاسْ السُّورْ مْتَاعْهَا يَاخِي طْلَعْ مْيَة وْأَرْبْعَة وْأَرْبْعِينْ ذْرَاعْ بْطُولْ ذْرَاعْ الإِنْسَانْ كِيفْ مَا قَاسُو المَلاَكْ. 18وِالسُّورْ كَانْ مِبْنِي بِاليَشْبْ، وِالمْدِينَة بِالذْهَبْ الخَالِصْ الصَّافِي كِيفْ البُلاَّرْ. 19- العْرُصْ مْتَاعْ سُورْ المْدِينَة كَانِتْ مْزَيّْنَة بْأَنْوَاعْ الصْيَاغَة الكُلْهَا. لُولَى عْقِيقْ، وِالثَّانْيَة يَاقُوتْ أَزْرِقْ، وِالثَّالْثَة عْقِيقْ أَبْيِضْ، وِالرَّابْعَة زْمُرُّدْ، 20وِالخَامْسَة عْقِيقْ غَامِقْ، وِالسَّادْسَة عْقِيقْ أَحْمَرْ، وِالسَّابْعَة زْبَرْجِدْ، وِالثَّامْنَة جَزْعْ، وِالتَّاسْعَة يَاقُوتْ أَصْفِرْ، وِالعَاشْرَة عْقِيقْ أَخْضَرْ، وِالحْدَاشْ فَيْرُوزْ، وِالثَّنَاشْ مَشْتْ. 21وِالأَثْنَاشِنْ بَابْ كَانُوا ثْنَاشِنْ جُوهْرَة، كُلْ بَابْ مَصْنُوعْ مِنْ جُوهْرَة. وِالطْرِيقْ مْتَاعْ المْدِينَة ذْهَبْ خَالِصْ صَافِي كِيفْ البُلاَّرْ الشَّفَّافْ.

22وْمَا شُفْتِشْ هَيْكِلْ فِي المْدِينَة، عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ الإِلاَهْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء وِالخَرُوفْ هُومَا الهَيْكِلْ مْتَاعْهَا. 23- وِالمْدِينَة مَا هِيشْ مِحْتَاجَة لِلشَّمْسْ وِلاَّ لِلقَمْرَة بَاشْ يِضْوِيوْ عْلِيهَا، عْلَى خَاطِرْ المَجْدْ مْتَاعْ اللهْ هُوَ نُورْهَا وِالخَرُوفْ هُوَ الفْنَارْ مْتَاعْهَا. 24الأُمَمْ بَاشْ يِمْشِيوْ فِي نُورْهَا، وِالمُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ بَاشْ يْجِيبُولْهَا المَجْدْ مْتَاعْهُمْ. 25- بِيبَانْهَا مَا تِتْسَكِّرْشْ النْهَارْ وْطُولُو وْمُوشْ بَاشْ يْكُونْ فِيهَا لِيلْ. 26بَاشْ يْجِيبُولْهَا المَجْدْ وِالكَرَامَة مْتَاعْ الأُمَمْ، 27- وْحَتَّى شَيْء مُوشْ طَاهِرْ مَا هُو بَاشْ يُدْخْلِلْهَا، وْلاَ الِّي يْعِيشُوا فِي النْجَاسَة وِالكِذْبْ، وْمَا يُدْخْلُولْهَا كَانْ الِّي أَسَامِيهُمْ مَكْتُوبَة فِي كْتَابْ الحَيَاةْ مْتَاعْ الخَرُوفْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index