Search form

الرُّؤْيَا 21:19

19 العْرُصْ مْتَاعْ سُورْ المْدِينَة كَانِتْ مْزَيّْنَة بْأَنْوَاعْ الصْيَاغَة الكُلْهَا. لُولَى عْقِيقْ، وِالثَّانْيَة يَاقُوتْ أَزْرِقْ، وِالثَّالْثَة عْقِيقْ أَبْيِضْ، وِالرَّابْعَة زْمُرُّدْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index