Search form

الرُّؤْيَا 22

1وِمْبَاعِدْ وَرَّانِي المَلاَكْ النَّهْرْ مْتَاعْ مَاء الحَيَاةْ، صَافِي وْيِلْمَعْ خَارِجْ مِالعَرْشْ مْتَاعْ اللهْ وِالخَرُوفْ 2- وْيِجْرِي فِي وُسْطْ الطْرِيقْ الِّي فِي المْدِينَة وْشُجْرِةْ الحَيَاةْ نَابْتَة بْجَنْبُو عْلَى الشِّيرْتِينْ مْتَاعْ النَّهْرْ وِتْجِيبْ فِي ثْنَاشِنْ غَلَّةْ، غَلَّة فِي كُلْ شْهَرْ، وْتِشْفِي الأُمَمْ بِالوْرَقْ مْتَاعْهَا. 3- مِاليُومْ حَتَّى حَاجَة مَا عَادِتْ تِتْلْعَنْ. آمَا العَرْشْ مْتَاعْ اللهْ وِالخَرُوفْ بَاشْ يْكُونُوا فِي المْدِينَة، وِالخُدَّامْ مْتَاعُو بَاشْ يُسْجْدُولُو 4- وْبِشْ يْشُوفُوا وِجْهُو وْإِسْمُو بَاشْ يْكُونْ عْلَى جْبِينْهُمْ. 5وْمَا عَادِشْ بَاشْ يْكُونْ ثَمَّة لِيلْ، وْمَا هُمْشْ بَاشْ يْكُونُوا مِحْتَاجِينْ لْضَوْ الفْنَارَاتْ وِلاَّ الشَّمْسْ، عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ الإِلاَهْ بَاشْ يْكُونْ النُّورْ مْتَاعْهُمْ وْهُومَا بَاشْ يِمْلْكُوا لِلأَبَدْ.

جَيَّانْ المَسِيحْ

6وْقَالِّي المَلاَكْ: «الكْلاَمْ هَاذَا صْحِيحْ وْحَقْ وِالرَّبْ إِلاَهْ أَرْوَاحْ الأَنْبِيَاءْ بْعَثْ المَلاَكْ مْتَاعُو بَاشْ يْوَرِّي الخُدَّامْ مْتَاعُو الشَّيْء الِّي لاَزِمْ يَاقَعْ عْلَى قْرِيبْ. 7هَانِي جَايْ فِيسَعْ، صَحَّة لِيهْ الِّي يَعْمِلْ بِالكْلاَمْ مْتَاعْ النُّبُوَّة الِّي فِي الكْتَابْ هَاذَا.»

8وْآنَا يُوحَنَّا بِيدِي الِّي شُفْتْ وِسْمَعْتْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ. كِسْمَعْتْهُمْ وْشُفْتْهُمْ، طُحْتْ قُدَّامْ سَاقِينْ المَلاَكْ الِّي وَرَّاهُمْلِي بَاشْ نِسْجِدْلُو، 9يَاخِي قَالِّي: «رُدْ بَالِكْ، مَا يِلْزْمِكْشْ تَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا! آنَا خَادِمْ كِيفِكْ وْكِيفْ خْوَاتِكْ الأَنْبِيَاءْ وْكِيفْ الِّي يَعْمْلُوا بِالكْلاَمْ الِّي فِي الكْتَابْ هَاذَا. أُسْجُدْ للهْ.» 10وْقَالِّي: «مَا تِخْتِمْشْ كْلاَمْ النُّبُوَّة مْتَاعْ الكْتَابْ هَاذَا. رَاهُو الوَقْتْ قْرُبْ. 11- خَلِّي الِّي يَعْمِلْ فِي الشَّرْ يْكَمِّلْ يَعْمِلْ الشَّرْ، وِالمَنْجُوسْ يَبْقَى مَنْجُوسْ، وِالبَارْ يَبْقَى بَارْ، وِالقِدِّيسْ يَبْقَى قِدِّيسْ.»

12- «هَانِي جَايْ فِيسَعْ وْهَازْ الثْوَابْ مْتَاعِي بَاشْ نْجَازِي كُلْ وَاحِدْ عْلَى قَدْ أَعْمَالُو. 13- آنَا الأَلِفْ وِاليَاءْ، الأُوِّلْ وِالإِخِّرْ، وِالبْدَايَة وِالنْهَايَة.»

14صَحَّة لِيهُمْ الِّي يَغْسْلُوا الجْبَايِبْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يْكُونْ عِنْدْهُمْ حَقْ فِي شَجْرِةْ الحَيَاةْ، وْبَاشْ يُدْخْلُوا المْدِينَة مِنْ بِيبَانْهَا. 15وِلِّي البَرَّة مِالمْدِينَة، هُومَا الكْلاَبْ وِالسَّحَّارِينْ وِالفُجَّارْ وْقَتَّالِينْ الأَرْوَاحْ وِلِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ وْكُلْ وَاحِدْ يِكْذِبْ وِيْحِبْ الكِذْبْ.

16- «آنَا يَسُوعْ بْعَثْتْلِكْ المَلاَكْ مْتَاعِي بَاشْ يْهِزّْلِكْ الشّْهَادَة هَاذِي لِلكَنَايِسْ. آنَا الأَصْلْ وِالذُّرِّيَّة مْتَاعْ دَاوُدْ. نِجْمِةْ الصْبَاحْ الِّي تِضْوِي.»

الخَاتْمَة

17- الرُّوحْ وِالعْرُوسَة يْقُولُوا: «إِيجَا!» وِلِّي يِسْمَعْ خَلِّيهْ يْقُولْ: «إِيجَا!»

وِلِّي هُوَ عَطْشَانْ خَلِّيهْ يْجِي، وِلِّي يْحِبْ خَلِّيهْ يَاخُذْ مَاء الحَيَاةْ بْلاَشْ.

18وْآنَا انَّبَّهْ عْلَى كُلْ مِنْ يِسْمَعْ كْلاَمْ النُّبُوَّة مْتَاعْ الكْتَابْ هَاذَا، إِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ يْزِيدْ عْلِيهْ حَاجَة، رَاهُو اللهْ بَاشْ يْزِيدُو المْصَايِبْ الِّي حْكَى عْلِيهُمْ الكْتَابْ هَاذَا. 19وْإِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ يْنَقِّصْ مِنْ كْلاَمْ الكْتَابْ مْتَاعْ النُّبُوَّة هَاذِي، رَاهُو اللهْ بَاشْ يْنَقِّصْلُو بَايُو مِنْ شَجْرِةْ الحَيَاةْ وْمِالمْدِينَة المُقَدّْسَة، الِّي تِكْتِبْ عْلِيهُمْ فِي الكْتَابْ هَاذَا.

20يْقُولْ الِّي هُوَ شَاهِدْ عْلَى الحَاجَاتْ هَاذُومَا: «أَكِيدْ آنَا جَايْ فِيسَعْ!» آمِينْ. إِيجَا، يَا الرَّبْ يَسُوعْ. 21- نِعْمِةْ الرَّبْ يَسُوعْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index