Search form

الرُّؤْيَا 22:11

11 خَلِّي الِّي يَعْمِلْ فِي الشَّرْ يْكَمِّلْ يَعْمِلْ الشَّرْ، وِالمَنْجُوسْ يَبْقَى مَنْجُوسْ، وِالبَارْ يَبْقَى بَارْ، وِالقِدِّيسْ يَبْقَى قِدِّيسْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index