Search form

الرُّؤْيَا 3

الجْوَابْ لْسَارْدِسْ

1«وْإِكْتِبْ لِلمَلاَكْ مْتَاعْ كَنِيسِةْ سَارْدِسْ: "هَاذَا آشْ يْقُولْ الِّي عَنْدُو السَّبْعَة أَرْوَاحْ مْتَاعْ اللهْ وِالسَّبْعَة نْجُومْ: آنَا نَعْرِفْ أَعْمَالِكْ. إِنْتِ مِتْسَمِّي حَيْ آمَا رَاكْ مِيتْ. 2رُدْ بَالِكْ وْقَوِّي الِّي بْقَالِكْ حَيْ وْهُوَ قَاعِدْ يْمُوتْ. رَانِي مَا نِيشْ نْشُوفْ فِي أَعْمَالِكْ كَامْلَة قُدَّامْ رَبِّي. 3إِمَّالاَ اتْذَكِّرْ كِيفَاشْ خْذِيتْ وِسْمِعْتْ، إِسْتَحْفِظْ عْلِيهْ وْتُوبْ. إِذَا كَانْ مَا تَسْهِرْشْ رَانِي نْجِيكْ كِيفْ السَّارِقْ وْمَا تَعْرِفْشْ وَقْتَاشْ نْغَفّْلِكْ وِنْجِيكْ. 4آمَا مَا زَالُوا عِنْدِكْ شْوَيَّة نَاسْ فِي سَارْدِسْ مَا نَجّْسُوشْ لِبْسِتْهُمْ، وْبِشْ يِمْشِيوْ مْعَايَا فِي لِبْسَة بِيضَة عْلَى خَاطِرْهُمْ يِسْتَاهْلُوا. 5الِّي يِغْلِبْ يِلْبِسْ كِيفْهُمْ لِبْسَة بِيضَة، وْمَا انَّحِّيلُوشْ إِسْمُو مِنْ كْتَابْ الحَيَاةْ، رَانِي بَاشْ نِعْتَرِفْ بْإِسْمُو قُدَّامْ بَابَا وْقُدَّامْ المْلاَيْكَة مْتَاعُو.

6الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ آشْ يْقُولْ الرُّوحْ لِلكَنَايِسْ."»

الجْوَابْ لْفِيلاَدِلْفْيَة

7- «وْإِكْتِبْ لِلمَلاَكْ مْتَاعْ كَنِيسِةْ فِيلاَدَلْفْيَة: "هَاذَا آشْ يْقُولْ القُدُّوسْ الحَقْ الِّي عَنْدُو مِفْتَاحْ دَاوُدْ، إِذَا كَانْ حَلْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يْسَكِّرْ، وْإِذَا كَانْ سَكِّرْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يْحِلْ: 8آنَا نَعْرِفْ أَعْمَالِكْ. هَانِي حَطِّيتْ قُدَّامِكْ بَابْ مَحْلُولْ حَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْسَكّْرُو، مَازَالِتْ عِنْدِكْ شْوَيَّة قُوَّة وْحَافِظْتْ عْلَى كِلْمْتِي وْمَا نْكَرْتِشْ إِسْمِي 9- آهُومَا الِّي مِنْ مَجْمَعْ الشِّيطَانْ، الِّي يِنْدْعَاوْ الِّي هُومَا يْهُودْ. آمَا هُومَا يِكْذْبُوا وْمَا هُمْشْ يْهُودْ، بَاشْ نْخَلِّيهُمْ يْجِيوْ وْيُسْجْدُوا قُدَّامْ سَاقِيكْ وْيَعْرْفُوا الِّي آنَا حَبِّيتِكْ. 10وِعْلَى خَاطْرِكْ حْفَظْتْ كِلْمْتِي الِّي تْخَلِّيكْ تِثْبِتْ، رَانِي بَاشْ نِحْمِيكْ مِنْ سَاعِةْ المِحْنَة الِّي بَاشْ تْجِي عْلَى الدِّنْيَا الكُلْهَا بَاشْ تْجَرِّبْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا الكُلْهُمْ. 11رَانِي جَايْ عْلَى قْرِيبْ، إِسْتَحْفِظْ عْلَى الشَّيْء الِّي عِنْدِكْ بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يْفُكّْلِكْ التَّاجْ مْتَاعِكْ. 12- الِّي يِغْلِبْ بَاشْ نْرُدُّو عَرْصَة فِي الهَيْكِلْ مْتَاعْ إِلاَهِي، وْعُمْرُو مَا يُخْرُجْ مِنُّو. وْنِكْتِبْ عْلِيهْ إِسْمْ إِلاَهِي وْإِسْمْ المْدِينَة مْتَاعْ إِلاَهِي أُورْشَلِيمْ الجْدِيدَة الِّي تِنْزِلْ مِالسْمَاءْ مِنْ عِنْدْ إِلاَهِي وْنِكْتِبْ عْلِيهْ إِسْمِي الجْدِيدْ.

13الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ آشْ يْقُولْ الرُّوحْ لِلكَنَايِسْ."»

الجْوَابْ لْلاَوْدُكِيَّة

14- «وْإِكْتِبْ لِلمَلاَكْ مْتَاعْ كَنِيسِةْ لاَوْدُكِيَّة: "هَاذَا آشْ يْقُولْ الأَمِينْ، الشَّاهِدْ الأَمِينْ وِالصَّادِقْ، الِّي هُوَ أَصْلْ الخْلِيقَة مْتَاعْ اللهْ. 15آنَا نَعْرِفْ أَعْمَالِكْ، وْنَعْرِفْ الِّي إِنْتِ لاَكْ بَارِدْ وْلاَكْ سْخُونْ، وْيَا لِيتِكْ جِيتْ بَارِدْ وِلاَّ سْخُونْ! 16إِمَّالاَ عْلَى خَاطْرِكْ لاَكْ بَارِدْ وْلاَكْ سْخُونْ، آمَا مْلَذْلِذْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ بَاشْ نِتْقَيَّاكْ مِنْ فُمِّي. 17- تْقُولْ: آنَا غْنِي وْوَلِّيتْ لاَبَاسْ عْلِيَّ وْمَا نِحْتَاجْ لْحَتَّى شَيْء. وْمَا كِشْ عَارِفْ الِّي إِنْتِ شَاقِي وْمِسْكِينْ وِفْقِيرْ وْأَعْمَى وْعِرْيَانْ. 18هَاذَاكَا عْلاَشْ نَنْصْحِكْ بَاشْ تِشْرِي مِنْ عِنْدِي ذْهَبْ مْصَفِّي بِالنَّارْ بَاشْ تِتْغْنَى، وْلِبْسَة بِيضَة تِلْبِسْهَا وْتُسْتْرِكْ وِالعْرَى مْتَاعِكْ الِّي يْحَشِّمْ مَا عَادِشْ يِتْشَافْ، وِكْحُلْ تْكَحِّلْ بِيهْ عِينِيكْ بَاشْ تْشُوفْ. 19- رَانِي نْوَبِّخْ وِنْأَدِّبْ الِّي نْحِبُّو، إِمَّالاَ كُونْ مِتْحَمِّسْ وْتُوبْ. 20هَانِي وَاقِفْ قُدَّامْ البَابْ وِنْدُقْ، إِذَا كَانْ وَاحِدْ سْمَعْ صُوتِي وْحَلْ البَابْ، رَانِي بَاشْ نُدْخُلْ بِحْذَاهْ وْنِتْعَشَّى مْعَاهْ وْهُوَ يِتْعَشَّى مْعَايَا. 21الِّي يِغْلِبْ بَاشْ نْخَلِّيهْ يُقْعُدْ مْعَايَا عْلَى العَرْشْ مْتَاعِي، كِيمَا آنَا غْلِبْتْ وِقْعَدْتْ مْعَ بَابَا عْلَى العَرْشْ مْتَاعُو.

22الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ آشْ يْقُولْ الرُّوحْ لِلكَنَايِسْ."»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index