Search form

الرُّؤْيَا 3:3

3إِمَّالاَ اتْذَكِّرْ كِيفَاشْ خْذِيتْ وِسْمِعْتْ، إِسْتَحْفِظْ عْلِيهْ وْتُوبْ. إِذَا كَانْ مَا تَسْهِرْشْ رَانِي نْجِيكْ كِيفْ السَّارِقْ وْمَا تَعْرِفْشْ وَقْتَاشْ نْغَفّْلِكْ وِنْجِيكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index