Search form

الرُّؤْيَا 5

الكْتَابْ وِالخَرُوفْ

1- وْشُفْتْ عْلَى يْمِينْ الِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ كْتَابْ مَكْتُوبْ مِنْ دَاخِلْ وْمِنْ بَرَّا، وْمَخْتُومْ بْسَبْعَة خْوَاتِمْ، 2وْشُفْتْ مَلاَكْ قْوِي يْنَادِي بْصُوتْ عَالِي: «شْكُونُو الِّي يِسْتَاهِلْ بَاشْ يْحِلْ الكْتَابْ وِيْنَحِّي الخْوَاتِمْ مْتَاعُو؟» 3وْحَتَّى وَاحِدْ فِي السْمَاءْ وِلاَّ فِي الأَرْضْ وِلاَّ تَحْتْ الأَرْضْ مَا نَجِّمْ يْحِلْ الكْتَابْ وِيْشُوفْ الِّي فِي وُسْطُو. 4وِبْكِيتْ كِمَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يِسْتَاهِلْ بَاشْ يْحِلْ الكْتَابْ وِيْشُوفْ الِّي فِي وُسْطُو. 5- وْقَلِّي وَاحِدْ مِالشْيُوخْ: «مَا تِبْكِيشْ. هَاوْ الصِّيدْ مْتَاعْ عَرْشْ يَهُوذَا وِلِّي هُوَ الأَصْلْ الِّي جَا مِنُّو دَاوُدْ غْلِبْ، بَاشْ يْحِلْ الكْتَابْ وِيْنَحِّي الخْوَاتِمْ السَّبْعَة مْتَاعُو.»

6- وْشُفْتْ مَا بِينْ العَرْشْ وِالمَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة وْفِي وُسْطْ الشْيُوخْ خَرُوفْ وَاقِفْ كَإِنُّو مَذْبُوحْ، عَنْدُو سَبْعَة قْرُونْ وْسَبْعَة عِينِينْ الِّي هُومَا الأَرْوَاحْ السَّبْعَة مْتَاعْ اللهْ الِّي بْعَثْهُمْ لِلأَرْضْ الكُلْهَا. 7وِمْشَى وِخْذَا الكْتَابْ مِاليِدْ اليْمِينْ مْتَاعْ الِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ. 8- وْكِخْذَا الكْتَابْ، سِجْدُوا المَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة وِالشْيُوخْ الأَرْبْعَة وْعِشْرِينْ لِلخَرُوفْ. وْكُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ كَانِتْ عَنْدُو قِيتَارَة وْكِيسَانْ ذْهَبْ مِلْيَانَة بِالبْخُورْ، الِّي هُومَا الصَّلَوَاتْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ. 9- وْكَانُوا يْغَنِّيوْ فِي غْنَايَة جْدِيدَة وِيْقُولُوا:

إِنْتِ تِسْتَاهِلْ

بَاشْ تَاخُذْ الكْتَابْ

وِتْنَحِّي مِنُّو الخْوَاتِمْ!

رَاكْ تِقْتَلْتْ وِفْدِيتْ نَاسْ

وْبْدَمِّكْ للهْ جِبْتْهُمْ

مِنْ كُلْ عَرْشْ وْلُغَة وْشَعْبْ وْأُمَّة،

10- وْرَدِّيتْهُمْ مَمْلْكَة

وْكُهَّانْ مْتَاعْ إِلاَهْنَا

وِالأَرْضْ بَاشْ يُحْكْمُوهَا.

11- وِخْزَرْتْ وِسْمَعْتْ أَصْوَاتْ مْتَاعْ بَرْشَة مْلاَيْكَة دَايْرِينْ بِالعَرْشْ وْبِالمَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة وِالشْيُوخْ وِعْدَدْهُمْ مْلاَيِنْ المْلاَيِنْ وْآلاَفْ الآلاَفْ، 12وْهُومَا يْقُولُوا عْلَى قُوةْ صُوتْهُمْ:

الخَرُوفْ المَذْبُوحْ يِسْتَاهِلْ

بَاشْ يَاخُذْ الغْنَى وِالقُدْرَة

وِالحِكْمَة وِالقُوَّة وِالكَرَامَة

وِالمَجْدْ وِالبَرْكَة!

13وِالمَخْلُوقَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ وِالأَرْضْ وِلِّي تَحْتْ الأَرْضْ وِلِّي فِي البْحَرْ الكُلْهُمْ سْمِعْتْهُمْ يْقُولُوا:

البَرْكَة وِالكَرَامَة وِالمَجْدْ

وِالقُوَّة لِلأَبَدْ

لِلخَرُوفْ ولِلِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ.

14وِالمَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة كَانُوا يْقُولُوا: «آمِينْ!» وِالشْيُوخْ هَبْطُوا وْسِجْدُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index