Search form

الرُّؤْيَا 6

الخْتُومْ السَّبْعَة

1وْشُفْتْ الخَرُوفْ كِحَلْ وَاحِدْ مِالخْوَاتِمْ السَّبْعَة، وِسْمِعْتْ وَاحِدْ مِالمَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة يْقُولْ بْصُوتْ كِيفْ الرَّعْدْ: «إِيجَا!» 2- وِخْزَرْتْ وْإِذَا بِيهْ حْصَانْ أَبْيِضْ، وِالرَّاكِبْ عْلِيهْ هَازْ نَبْلْ، وِعْطُوهْ تَاجْ وِخْرَجْ كِيفْ غَالِبْ بَاشْ يِغْلِبْ.

3كِحَلْ الخَاتِمْ الثَّانِي، سْمَعْتْ المَخْلُوقْ الثَّانِي يْقُولْ: «إِيجَا!» 4وِخْرَجْ حْصَانْ آخَرْ، لُونُو أَحْمَرْ، الِّي رَاكِبْ عْلِيهْ تِعْطَاتْلُو القُدْرَة بَاشْ يْنَحِّي السَّلاَمْ مِالأَرْضْ بَاشْ النَّاسْ يْذَبّْحُوا بْعَضْهُمْ، وْتِعْطَالُو سِيفْ كْبِيرْ.

5كِحَلْ الخَاتِمْ الثَّالِثْ، سْمَعْتْ المَخْلُوقْ الثَّالِثْ يْقُولْ: «إِيجَا!» خْزَرْتْ وْإِذَا بِيهْ حْصَانْ أَكْحَلْ وِالرَّاكِبْ عْلِيهْ فِي يِدُّو مِيزَانْ. 6- وِسْمَعْتْ حَاجَة تِشْبِهْ لْصُوتْ خَارِجْ مِنْ بِينْ المَخْلُوقَاتْ الأَرْبْعَة يْقُولْ: «كِيلُو قَمْحْ بْحَقْ نْهَارْ خِدْمَة، وِثْلاَثَة كِيلُو شْعِيرْ زَادَا، آمَا مَا تْضُرُّشْ الزِّيتْ وِالشْرَابْ.»

7كِحَلْ الخَاتِمْ الرَّابِعْ، سْمَعْتْ صُوتْ المَخْلُوقْ الرَّابِعْ يْقُولْ: «إِيجَا!» 8- وِخْزَرْتْ وْإِذَا بِيهْ حْصَانْ أَخْضَرْ، وِالرَّاكِبْ عْلِيهْ إِسْمُو المُوتْ، وِالهَاوْيَة اتَّبَّعْ فِيهْ، وْهَاذُومَا تِعْطَاتِلْهُمْ سُلْطَة عْلَى رْبُعْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا بَاشْ يُقْتْلُوهُمْ بِالسْيُوفَا وِالجُّوعْ وِالمُوتْ وْبِالوُحُوشْ الِّي فِي الأَرْضْ

9كِنَحَّى الخَرُوفْ الخَاتِمْ الخَامِسْ، شُفْتْ تَحْتْ المَذْبِحْ الأَرْوَاحْ مْتَاعْ الِّي تْذِبْحُوا عْلَى خَاطِرْ كِلْمِةْ اللهْ وِالشّْهَادَة الِّي شِهْدُوا بِيهَا. 10- صَاحُوا بْصُوتْ عَالِي: «يَا رَبِّي القُدُّوسْ وِالحَقْ، لْوَقْتَاشْ مَا كِشْ بَاشْ تُحْكُمْ عَلِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ وْتِنْتَقَمْ مِنْهُمْ لْدَمّْنَا؟» 11وْتِعْطَاتْ لْكُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ جِبَّة بِيضَة، وِتْقَالِلْهُمْ بَاشْ يِرْتَاحُوا شْوَيَّة حَتَّى لِينْ يِكْمِلْ العْدَدْ مْتَاعْ الخُدَّامْ الِّي كِيفْهُمْ وِخْوَاتْهُمْ الِّي بَاشْ يِتْقَتْلُوا كِيفْهُمْ.

12- كِحَلْ الخَاتِمْ السَّادِسْ، خْزَرْتْ وْإِذَا بِيهْ زِلْزَالْ كْبِيرْ، وِالشَّمْسْ وَلاَّتْ سُودَة كِيفْ لِبْسِةْ امَّالِي المِيتْ، وِالقَمْرَة الكُلْهَا وَلاَّتْ كِيفْ الدَّمْ، 13- وِنْجُومْ السْمَاءْ اطِّيحْ فُوقْ الأَرْضْ كِيفْ مَا اطَّيَّحْ الكَرْمَة كْعَبْهَا النَّيَّة وَقْتِلِّي تْهِبْ عْلِيهَا رِيحْ قْوِيَّة، 14السْمَاءْ تِطّْوَى كِيفْ مَا تِطّْوَى الوَرْقَة وِالجْبَالْ وِالجُزُرْ الكُلْهَا تِتْحَرِّكْ مِنْ بْلاَيِصْهَا، 15- وِالمُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ وِالمَشْهُورِينْ وْقُوَّادْ الجَيْشْ وِالغْنِيِّينْ والقْوِيِّينْ وِالعَبِيدْ وِالأَحْرَارْ الكُلْهُمْ يِتْخَبَّاوْ فِي الدْوَامِيسْ وْمَا بِينْ الحْجَرْ مْتَاعْ الجْبَالْ، 16- وْهُومَا يْقُولُوا لِلجْبَالْ وِالحْجَرْ: «طِيحُوا عْلِينَا وْخَبِّيوْنَا عَلِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ وْمِنْ الغُشْ مْتَاعْ الخَرُوفْ. 17- رَاهُو جَا اليُومْ العْظِيمْ مْتَاعْ الغَضَبْ مْتَاعْهُمْ، وِشْكُونُو الِّي يْنَجِّمْ يَاقِفْ قُدَّامُو؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index