Search form

الرُّؤْيَا 7

شَعْبْ اللهْ

1- مْبَاعِدْ شُفْتْ أَرْبْعَة مْلاَيْكَة وَاقْفِينْ فِي الأَرْبْعَة جِيهَاتْ مْتَاعْ الأَرْضْ، شَادِّينْ الأَرْبْعَة رْيَاحْ مْتَاعْ الأَرْضْ بَاشْ حَتَّى رِيحْ مِنْهُمْ مَا تْهِبْ عْلَى البَرْ وِلاَّ البْحَرْ وِلاَّ الشَّجَرْ. 2وِمْبَاعِدْ شُفْتْ مَلاَكْ آخَرْ طَالِعْ مْنِينْ تُطْلُعْ الشَّمْسْ. هَازْ الخَاتِمْ مْتَاعْ اللهْ الحَيْ. وْنَادَى بْصُوتْ عَالِي الأَرْبْعَة مْلاَيْكَة الِّي مْكَلّْفِينْ بَاشْ يْضُرُّوا البَرْ وِالبْحَرْ 3- وْقَالِلْهُمْ: «مَا تْضُرُّوشْ البَرْ وِلاَّ البْحَرْ وِلاَّ الشَّجَرْ حَتَّى لِينْ نْحُطُّوا أَمَارَة عْلَى الجْبَاهِي مْتَاعْ خُدَّامْ إِلاَهْنَا.» 4وِسْمَعْتْ إِنُّو العْدَدْ مْتَاعْ المَخْتُومِينْ مْيَة وْأَرْبْعَة وْأَرْبْعِينْ أَلْفْ تْخِتْمُوا مِالعْرُوشَاتْ مْتَاعْ بَنِي إِسْرَائِيلْ الكُلْهُمْ: 5ثْنَاشِنْ أَلْفْ مَخْتُومِينْ مِنْ عَرْشْ يَهُوذَا، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ رَأُوبَيْنْ، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ جَادْ، 6وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ أَشِيرْ، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ نَفْتَالِي، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ مَنَسَّى، 7وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ شَمْعُونْ، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ لاَوِي، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ يَسَّاكَرْ 8وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ زَبُولُونْ، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ يُوسُفْ، وِثْنَاشِنْ أَلْفْ مِنْ عَرْشْ بِنْيَامِينْ. الكُلْهُمْ تْخِتْمُوا.

الجُمْهُورْ الكْبِيرْ.

9وِمْبَاعِدْ خْزَرْتْ وْإِذَا بِيهُمْ بَرْشَة نَاسْ مَا يِتْعَدُّوشْ، مِنْ كُلْ أَمَّة وْمِنْ كُلْ عَرْشْ وْشَعْبْ وْلُغَة، وْكَانُوا وَاقْفِينْ قُدَّامْ العَرْشْ وْقُدَّامْ الخَرُوفْ، لاَبْسِينْ جْبَايِبْ بِيضْ وْهَازِّينْ فِي يْدِيهُمْ عِيدَانْ النْخَلْ، 10وْهُومَا يْصِيحُوا بْصُوتْ عَالِي وِيْقُولُوا: «الخَلاَصْ يْجِي مِنْ عِنْدْ إِلاَهْنَا القَاعِدْ عْلَى العَرْشْ وْمِنْ عِنْدْ الخَرُوفْ!»

11وِالمْلاَيْكَة الكُلْهُمْ دَايْرِينْ بِالعَرْشْ وْدَايْرِينْ بِالشْيُوخْ وْبِالأَرْبْعَة مَخْلُوقَاتْ، وْهَبْطُوا عْلَى وْجُوهْهُمْ قُدَّامْ العَرْشْ وْعِبْدُوا اللهْ 12وْقَالُوا:

آمِينْ. البَرْكَة وِالمَجْدْ وِالحِكْمَة

وِالشُّكْرْ وِالكَرَامَة وِالقُوَّة وِالقُدْرَة

لإِلاَهْنَا لِلأَبَدْ. آمِينْ.

13وْقَلِّي وَاحِدْ مِالشْيُوخْ: «شْكُونْهُمْ هَاذُومَا الِّي لاَبْسِينْ جْبَايِبْ بْيُضْ وِمْنِينْ جَاوْ؟» 14- جَاوِبْتُو: «يَا سِيدِي، إِنْتِ تَعْرِفْ.» قَالِّي: «هَاذُومَا الِّي خَرْجُوا مِالمِحْنَة العْظِيمَة، غِسْلُوا الجْبَايِبْ مْتَاعْهُمْ وْرَدُّوهُمْ بِيضْ بْدَمْ الخَرُوفْ. 15هَاذَاكَا عْلاَشْ هُومَا قُدَّامْ عَرْشْ اللهْ وْيِعْبْدُوا فِيهْ لِيلْ وِنْهَارْ فِي الهَيْكِلْ مْتَاعُو، وِلِّي قَاعِدْ عْلَى العَرْشْ يِحْمِيهُمْ فِي وُسْطْ خِيمْتُو، 16- مَا عَادُوشْ بَاشْ يْجُوعُوا وْمَا عَادُوشْ بَاشْ يَعْطْشُوا وْمَا عَادِشْ بَاشْ تَضْرِبْهُمْ لاَ شَمْسْ وْلاَ سْخَانَة 17- عْلَى خَاطِرْ الخَرُوفْ الِّي فِي وُسْطْ العَرْشْ يِتْلْهَى بِيهُمْ وِيْهِزّْهُمْ لِعْيُونْ مْتَاعْ مَاء حَيْ، وِالله بَاشْ يِمْسَحْ كُلْ دَمْعَة مِنْ عِينِيهُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index