Search form

الرُّؤْيَا 8

الخَاتِمْ السَّابِعْ

1كِحَلْ الخَرُوفْ الخَاتِمْ السَّابِعْ، بْقَاتْ السْمَاءْ سَاكْتَة قْرِيبْ نُصْفْ سَاعَة. 2شُفْتْ المْلاَيْكَة السَّبْعَة الِّي وَاقْفِينْ قُدَّامْ اللهْ، وْتِعْطَاوْلْهُمْ سَبْعَة أَبْوَاقْ.

3- وْجَا مَلاَكْ آخَرْ هَازْ كَانُونْ ذْهَبْ وِوْقُفْ بِحْذَا المَذْبِحْ، وْتِعْطَالُو بَرْشَة بْخُورْ بَاشْ يْقَدّْمُو مْعَ الصَّلَوَاتْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ الكُلْهُمْ عْلَى مَذْبَحْ الذْهَبْ قُدَّامْ العَرْشْ. 4وِطْلَعْ الدُّخَّانْ مْتَاعْ البْخُورْ وِالصَّلَوَاتْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ مِنْ يِدْ المَلاَكْ قُدَّامْ اللهْ 5- وِمْبَاعِدْ هَزْ المَلاَكْ كَانُونْ البْخُورْ وْعَبَّاهْ بِالجْمَرْ مِالمَذْبَحْ وِرْمَاهْ فِي الأَرْضْ، وْوُقْعُتْ رْعُودْ وْأَصْوَاتْ وِبْرُوقْ وِزْلاَزِلْ.

الأَبْوَاقْ مْتَاعْ السَّبْعَة مْلاَيْكَة

6وِالمْلاَيْكَة السَّبْعَة الِّي عِنْدْهُمْ الأَبْوَاقْ السَّبْعَة حَضّْرُوا رْوَاحْهُمْ بَاشْ يْنَادِيوْ بِالأَبْوَاقْ الِّي هَازِّينْهُمْ. 7- نَادَى المَلاَكْ الأُوِّلْ بِالبُوقْ وِهْبَطْ تَبْرُورِي وْنَارْ مْخَلّْطِينْ بِالدَّمْ عْلَى الأَرْضْ، وْتِحْرَقْ ثْلُثْ الأَرْضْ وِثْلُثْ الشَّجَرْ وِالحْشِيشْ الأَخْضَرْ الكُلُّو.

8- وْنَادَى المَلاَكْ الثَّانِي بِالبُوقْ مْتَاعُو، وْحَاجَة كِيفْ جْبَلْ كْبِيرْ شَاعِلْ طَاحِتْ فِي البْحَرْ، وِثْلُثْ البْحَرْ وَلَّى دَمْ، 9وْمَاتْ ثْلُثْ المَخْلُوقَاتْ الحَيَّة الِّي تْعِيشْ فِي البْحَرْ، وِتْكَسّْرِتْ ثْلُثْ السُّفُنْ.

10- وْنَادَى المَلاَكْ الثَّالِثْ بِالبُوقْ مْتَاعُو، وْهَبْطِتْ نِجْمَة كْبِيرَة مِالسْمَاءْ شَاعْلَة كِيفْ الفْنَارْ، طَاحِتْ عْلَى ثْلُثْ الوِدْيَانْ وِعْلَى عْيُونْ المَاء. 11النِّجْمَة إِسْمْهَا «الدِّفْلَة» وِثْلُثْ المَاء وَلَّى مُرْ، وْبَرْشَة نَاسْ مَاتُوا كِشَرْبُوا مِالمَاء عْلَى خَاطْرُو وَلَّى مُرْ

12وِالمَلاَكْ الرَّابِعْ نَادَى بِالبُوقْ مْتَاعُو، وْتِضْرَبْ ثْلُثْ الشَّمْسْ وِثْلُثْ القَمْرَة وِثْلُثْ النْجُومْ حَتَّى لِينْ الثْلُثْ مْتَاعْهُمْ ظْلاَمْ، وِثْلُثْ النْهَارْ ظْلاَمْ وِثْلُثْ اللِّيلْ زَادَا. 13وْشُفْتْ وِسْمَعْتْ نِسْرْ طَايِرْ فِي قَلْبْ السْمَاءْ يْصِيحْ بْصُوتْ عَالِي: «يَا وِيلْهُمْ! يَا وِيلْهُمْ! يَا وِيلْهُمْ! الِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ مِالثْلاَثَة أَبْوَاقْ الِّي مَا زَالُوا عِنْدْ المْلاَيْكَة الثْلاَثَة، رَاهُمْ قْرِيبْ يْنَادِيوْ بِيهُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index