Search form

الرُّؤْيَا 9:15

15وِتْسَيّْبُوا المْلاَيْكَة الأَرْبْعَة الِّي كَانُوا مْحَضّْرِينْ رْوَاحْهُمْ لِلسَّاعَة وِاليُومْ وِالشْهَرْ وِالعَامْ بَاشْ يُقْتْلُوا ثْلُثْ البَشَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index