Search form

رُومَة 1:7

7لْأَحْبَابْ اللهْ الكُلْهُمْ الِّي فِي رُومَا، الِّي تْنَادَالْهُمْ بَاشْ يْكُونُوا مُؤْمْنِينْ: النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index