Search form

رُومَة 10

1يَا إِخْوْتِي آنَا نِتْمَنَّى وْنُطْلُبْ مِنْ رَبِّي إِنُّو بَنِي إِسْرَائِيلْ يُخْلْصُوا. 2آنَا نِشْهْدِلْهُمْ الِّي هُومَا عِنْدْهُمْ غِيرَة عْلَى رَبِّي. آمَا مِنْ غِيرْ فَهْمْ. 3مَا قِبْلُوشْ البِرْ مْتَاعْ اللهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا عَرْفُوشْ البِرْ الِّي يْجِي مِنْ عِنْدْ رَبِّي وِسْعَاوْ هُومَا بَاشْ يْوَلِّيوْ أَبْرَارْ. 4رَاهُو المَسِيحْ هُوَ الكَمَالْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وْكُلْ مِنْ يِمِّنْ بِيهْ يْوَلِّي بَارْ.

الخَلاَصْ لِلنَّاسْ الكُلْ

5- مُوسَى كْتِبْ عْلَى البِرْ الِّي يْجِي بِالشَّرِيعَة وْقَالْ: «أَيْ وَاحِدْ يْطِيعْ الوْصَايَا مْتَاعْ الشَّرِيعَة بَاشْ يَحْيَى.» 6- آمَا البِرْ الِّي يْجِي مِالإِيمَانْ تْقَالْ عْلِيهْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «مَا تْقُولِشْ فِي قَلْبِكْ: شْكُونْ بَاشْ يَطْلِعْ لِلسْمَاء؟ (مَعْنَاهَا بَاشْ يْهَبِّطْ المَسِيحْ) 7وِلاَّ شْكُونْ بَاشْ يَهْبِطْ لِلهَاوْيَة؟ (مَعْنَاهَا بَاشْ يْخَرِّجْ المَسِيحْ مِنْ بِينْ المُوتَى)» 8- آمَا شْنُوَّة الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الكِلْمَة قْرِيبَة مِنِّكْ،

عْلَى لْسَانِكْ وْفِي قَلْبِكْ.

(الِّي هِيَ كِلْمِةْ الإِيمَانْ الِّي نْبَشّْرُوا بِيهَا.) 9إِذَا كَانْ تِعْتَرِفْ بِلْسَانِكْ الِّي يَسُوعْ هُوَ الرَّبْ وْتِمِّنْ فِي قَلْبِكْ الِّي اللهْ قَيّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَى، رَاكْ بَاشْ تُخْلُصْ. 10رَاهُو الِّي يِمِّنْ بْقَلْبُو يْوَلِّي بَارْ، وِلِّي يِعْتَرِفْ بِلْسَانُو يُخْلُصْ. 11- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «الِّي يِمِّنْ بِيهْ مَا يْخِيبِشْ.» 12رَاهُو مَا ثَمَّاشْ حَتَّى فَرْقْ بِينْ اليْهُودْ وِالشْعُوبْ الأُخْرِينْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ رَبّْهُمْ الكُلْهُمْ، يْفِيضْ بْخِيرُو عَلِّي يُطْلْبُوهْ الكُلْهُمْ. 13- رَاهُو «كُلْ مِنْ يِدْعِي بْإِسْمْ الرَّبْ يُخْلُصْ.»

14آمَا كِيفَاشْ النَّاسْ بَاشْ يُطْلْبُوا الِّي مَا يِمّْنُوشْ بِيهْ؟ وْكِيفَاشْ بَاشْ يِمّْنُوا بِلِّى عْمُرْهُمْ مَا سَمْعُوا بِيهْ؟ وْكِيفَاشْ بَاشْ يِسْمْعُوا بِيهْ وْحَتَّى وَاحِدْ مَا بَشِّرْهُمْ؟ 15- وْكِيفَاشْ النَّاسْ يْبَشّْرُوا إِذَا كَانْ مَا تْبَعْثُوشْ؟ كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «مَحْلاَهُمْ سَاقِينْ الِّي يْبَشّْرُوا بِالخِيرْ.» 16- آمَا مَا هُمْشْ الكُلْهُمْ قِبْلُوا البْشَارَة. رَاهُو إِشَعْيَاءْ يْقُولْ: «يَا رَبْ، شْكُونْ الِّي إِمِّنْ بِالشَّيْء الِّي سَمْعُو مِنْ عِنْدْنَا؟» 17إِمَّالاَ الإِيمَانْ يْجِي مِالسَّمْعَانْ، وِالسَّمْعَانْ يْجِي مِالتَّبْشِيرْ بِالمَسِيحْ. 18- آمَا آنَا نْقُولْ: يَاخِي سَمْعُوا؟ إِي نْعَمْ، سَمْعُوا وْرَاهُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ:

صُوتْهُمْ وْصُلْ لِلأَرْضْ الكُلْهَا،

وِكْلاَمْهُمْ وْصُلْ لْإِخْرْ الدِّنْيَا.

19- وِنْقُولْ مَرَّة أُخْرَى: يَاخِي شَعْبْ إِسْرَائِيلْ مَا فَهْمُوشْ؟ فِي الأُوِّلْ قَالْ مُوسَى:

بَاشْ نْخَلِّيكُمْ تْغِيرُوا مِنْ شَعْبْ مُوشْ شَعْبْ،

وْتِتْغَشَشُوا بِسْبَبْ شَعْبْ جَاهِلْ.

20- آمَا إِشَعْيَاءْ يْقُولْ بْصَرَاحَة:

لْقَاوْنِي الِّي مَا لَوّْجُوشْ عْلِيَّ،

وْظَهِّرْتْ رُوحِي لِلِّي مَا طُلْبُونِيشْ.

21- آمَا يْقُولْ عْلَى شَعْبْ إِسْرَائِيلْ: «النْهَارْ الكُلُّو مَدِّيتْ يِدِّي لْشَعْبْ عَاصِي وْرَاسُو صْحِيحْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index