Search form

رُومَة 10:12

12رَاهُو مَا ثَمَّاشْ حَتَّى فَرْقْ بِينْ اليْهُودْ وِالشْعُوبْ الأُخْرِينْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ رَبّْهُمْ الكُلْهُمْ، يْفِيضْ بْخِيرُو عَلِّي يُطْلْبُوهْ الكُلْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index