Search form

رُومَة 10:3

3مَا قِبْلُوشْ البِرْ مْتَاعْ اللهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا عَرْفُوشْ البِرْ الِّي يْجِي مِنْ عِنْدْ رَبِّي وِسْعَاوْ هُومَا بَاشْ يْوَلِّيوْ أَبْرَارْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index