Search form

رُومَة 11:12

12إِذَا كَانْ تَوَّا الغَلْطَة مْتَاعْهُمْ فِيهَا بَرْكَة كْبِيرَة لِلعَالَمْ وْإِذَا كَانْ الخْسَارَة مْتَاعْهُمْ فِيهَا بَرْكَة كْبِيرَة لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ، إِمَّالاَ آشْ بَاشْ يَاقَعْ كِيْكُونُوا كَامْلِينْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index