Search form

رُومَة 11:18

18مَا تِتْفُوخْرُوشْ عْلَى العْرَافْ. إِذَا كَانْ تِتْفُوخْرُوا اذَّكّْرُوا الِّي مَا كُمْشْ إِنْتُومَا الِّي جِبْتُوا العْرُوقْ، آمَا العْرُوقْ هِيَ الِّي جَابِتْكُمْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index