Search form

رُومَة 11:23

23وْحَتَّى الِّي طَاحُوا، إِذَا كَانْ مَا يْشِدُّوشْ صْحِيحْ فِي قِلِّةْ الإِيمَانْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يِتْلَقّْمُوا، رَاهُو اللهْ قَادِرْ بَاشْ يْلَقِّمْهُمْ مِنْ جْدِيدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index