Search form

رُومَة 11:25

رَحْمِةْ اللهْ

25آنَا نْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا السِّرْ الغَامِضْ هَاذَا، يَا إِخْوْتِي، بَاشْ مَا يِمْشِيشْ فِي بَالْكُمْ الِّي إِنْتُومَا عَارْفِينْ، الِّي ثَمَّة جْمَاعَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلْ قْلُوبْهُمْ وَلاَّتْ قَاسْيَة بَاشْ يِكْمِلْ العْدَدْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي حَطّْهُمْ رَبِّي مِالشْعُوبْ الأُخْرِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index