Search form

رُومَة 12

الحَيَاةْ الجْدِيدَة فِي المَسِيحْ

1هَاذَاكَا عْلاَشْ نُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا إِخْوْتِي، بْرَحْمِةْ اللهْ إِنّْكُمْ تْقَدّْمُوا بْدُونَاتْكُمْ كِيفْ ذْبِيحَة حَيَّة مُقَدّْسَة وْمَقْبُولَة عِنْدْ اللهْ، وْهَاذِي هِيَ عْبَادِتْكُمْ الحَقَّانِيَّة. 2مَا تْقَلّْدُوشْ الحَاجَاتْ الِّي فِي العَالَمْ هَاذَا. آمَا اتْبَدّْلُوا كِتْجَدَدُوا عْقُولْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا شْنُوَّة هِيَ الإِرَادَة مْتَاعْ اللهْ: الِّي هِيَ صَالْحَة وْمَقْبُولَة وْكَامْلَة.

3رَانِي بِالنِّعْمَة الِّي عْطَاهَالِي رَبِّي نْوَصِّي كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ بَاشْ مَا يَعْمِلْشْ قِيمَة لْرُوحُو أَكْثِرْ مِاللاَّزِمْ، آمَا يَعْطِي لْرُوحُو القِيمَة الِّي يِسْتْحَقّْهَا، كُلْ وَاحِدْ عْلَى قَدْرْ الإِيمَانْ الِّي عْطَاهُولُو رَبِّي. 4رَاهُو كِيفْ مَا فِي بْدَنْ وَاحِدْ عِنْدْنَا بَرْشَة أَعْضَاءْ وِالكُلْهُمْ مَا عِنْدْهُمْشْ الخِدْمَة هِيَ بِيدْهَا، 5هَكَّا أَحْنَا زَادَا رَغْمِلِّي أَحْنَا بَرْشَة رَانَا بْدَنْ وَاحِدْ فِي المَسِيحْ، وْأَعْضَاءْ مْتَاعْ بْعَضْنَا، 6وْعَنْدْنَا مَوَاهِبْ مَا هُمْشْ كِيفْ كِيفْ عْلَى قَدْرْ النِّعْمَة الِّي تِعْطَاتِلْنَا: الِّي عَنْدُو مَوْهِبْةْ النُّبُوَّة خَلِّيهْ تْنَبَّأ بِالإِيمَانْ، 7وِلِّي عَنْدُو مَوْهِبْةْ الخِدْمَة فِي الخِدْمَة، وِلِّي عَنْدُو مَوْهِبْةْ التَّعْلِيمْ فِي التَّعْلِيمْ، 8وِلِّي عَنْدُو مَوْهِبْةْ الوَعْظْ خَلِّيهْ فِي الوَعْظْ، وِلِّي هُوَ كْرِيمْ خَلِّيهْ يَعْطِي مِنْ غِيرْ مَا يِحْسِبْ، وِلِّي هُوَ يْقُودْ خَلِّيهْ يْقُودْ بِالقْدَا، وِلِّي عَنْدُو مَوْهِبْةْ الرَّحْمَة خَلِّيهْ يَرْحِمْ وْهُوَ فَرْحَانْ.

المْحَبَّة

9المْحَبَّة يِلْزِمْهَا تْكُونْ صَادْقَة. أَكْرْهُوا الشَّرْ وْشِدُّوا صْحِيحْ فِي الخِيرْ. 10حِبُّوا بْعَضْكُمْ كِيفْ الإِخْوَة، وْإِكْرْمُوا بْعَضْكُمْ. 11إِخْدْمُوا بَرْشَة وْمَا تَبْخْلُوشْ، كُونُوا حَارِّينْ فِي الرُّوحْ، إِخْدْمُوا الرَّبْ. 12أَفْرْحُوا فِي الأَمَلْ مْتَاعْكُمْ، أُصْبْرُوا فِي الضِّيقْ، وْدَاوْمُوا عْلَى الصَّلاَةْ. 13شَارْكُوا فِي الإِحْتِيَاجْ مْتَاعْ المُؤْمْنِينْ، وْضَيّْفُوا البْرَايْنِيَّة. 14بَارْكُوا الِّي يِضْطَهْدُوا فِيكُمْ، بَارْكُوا وْمَا تِلْعْنُوشْ. 15أَفْرْحُوا مْعَ الفَرْحَانِينْ وْإِبْكِيوْ مْعَ الِّي يِبْكُوا. 16عِيشُوا عَلاَقِتْكُمْ بَاهْيَة مْعَ بْعَضْكُمْ، مَا تِتْكَبّْرُوشْ آمَا خَالْطُوا المِتْوَاضْعِينْ. مَا تِحْسْبُوشْ رْوَاحْكُمْ حُكَمَاءْ. 17مَا تْكَافْؤُوشْ حَتَّى وَاحِدْ عْلَى الشَّرْ بِالشَّرْ آمَا أَحْرْصُوا بَاشْ تَعْمْلُوا الخِيرْ قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْ. 18أَعْمْلُوا قَدْ مَا تْنَجّْمُوا بَاشْ تْعِيشُوا فِي سَلاَمْ مْعَ النَّاسْ الكُلْهُمْ. 19- يَا حْبَابِي مَا تِنْتَقْمُوشْ، آمَا خَلُّوا الغَضَبْ للهْ، رَاهُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «آنَا الِّي نِنْتَقَمْ، يْقُولْ الرَّبْ، وْآنَا الِّي نْجَازِي.» 20- آمَا «إِذَا كَانْ عْدُوِّكْ جَاعْ وَكّْلُو، وْإِذَا كَانْ عْطُشْ شَرّْبُو، رَاكْ كِتَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا تْحُطْ جْمَرْ مْتَاعْ نَارْ فُوقْ رَاسُو.» 21مَا تْخَلِّيشْ الشَّرْ يِغْلْبِكْ آمَا إِغْلِبْ الشَّرْ بِالخِيرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index