Search form

رُومَة 12:17

17مَا تْكَافْؤُوشْ حَتَّى وَاحِدْ عْلَى الشَّرْ بِالشَّرْ آمَا أَحْرْصُوا بَاشْ تَعْمْلُوا الخِيرْ قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index