Search form

رُومَة 12:2

2مَا تْقَلّْدُوشْ الحَاجَاتْ الِّي فِي العَالَمْ هَاذَا. آمَا اتْبَدّْلُوا كِتْجَدَدُوا عْقُولْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا شْنُوَّة هِيَ الإِرَادَة مْتَاعْ اللهْ: الِّي هِيَ صَالْحَة وْمَقْبُولَة وْكَامْلَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index