Search form

رُومَة 13

طِيعُوا النَّاسْ الِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة

1خَلِّي النَّاسْ الكُلْ يْطِيعُوا الحُكُومَة. رَاهُو مَا ثَمَّاشْ حُكُومَة مَا حَطّْهَاشْ اللهْ، وِالحُكُومَاتْ الِّي مُوجُودِينْ رَاهُمْ حَطّْهُمْ اللهْ 2هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي يْجِيوْ ضِدْ الحُكُومَة هُومَا ضِدْ الشَّيْء الِّي حَطُّو اللهْ، وِلِّي يْجِيوْ ضِدّْهَا يِسْتْحَقُّوا العِقَابْ. 3رَاهُمْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الخِيرْ مَا يْخَافُوشْ مِالحُكَّامْ، آمَا يْخَافُوا مِنْهُمْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ. يَاخِي تْحِبْ مَا تْخَافِشْ مِالسُّلْطَة؟ إِمَّالاَ أَعْمِلْ الخِيرْ تَوْ يَرْضَاوْ عْلِيكْ. 4هُومَا الخُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ لْمَصْلْحِتْكُمْ. آمَا إِذَا كَانْ تَعْمْلُوا الشَّرْ يِلْزِمْكُمْ تْخَافُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ عِنْدْهُمْ السُّلْطَة بَاشْ يْعَاقْبُوا. هُومَا الخُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ الِّي يْعَاقْبُوا الِّي يَعْمْلُوا الشَّرْ. 5هَاذَاكَا عْلاَشْ يِلْزِمْنَا نْطِيعُوا السُّلْطَة، مُوشْ بَاشْ نِمْنْعُوا مِالغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ آكَاهُو، آمَا زَادَا عْلَى خَاطِرْ الضَّمِيرْ. 6هَاذَاكَا عْلاَشْ زَادَا إِنْتُومَا تَدْفْعُوا فِي الضَّرَايِبْ. رَاهُمْ الحُكَّامْ هُومَا خُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ كيَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بِيدُو. 7أَعْطِيوْ لْكُلْ وَاحِدْ حَقُّو: الضَّرَايِبْ لِلِّي يِلْزِمْكُمْ تِدْفْعُولُو الضَّرَايِبْ، وِالأَدَاءَاتْ لِلِّي يِلْزِمْكُمْ تِدْفْعُولُو الأَدَاءَاتْ، وِالقْدَرْ لِلِّي يِلْزِمْكُمْ تْقَدّْرُوهْ، وِالكَرَامَة لِلِّي يِلْزِمْكُمْ تِكْرْمُوهْ.

المْحَبَّة الِّي بِينْ الإِخْوَة

8مَا تْكُونُوشْ مَدْيُونِينْ لْحَتَّى حَدْ كَانْ بِالمْحَبَّة، رَاهُو الِّي يْحِبْ غِيرُو يْتَمِّمْ الشَّرِيعَة. 9الوْصَايَا الِّي تْقُولْ: «مَا تَزْنَاشْ، مَا تُقْتُلْشْ، مَا تِسْرِقْشْ، مَا تِشْتْهَاشْ» وِالوْصَايَا الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ يِتْلَمُّوا فِي الوْصِيَّة هَاذِي: «حِبْ قْرِيبِكْ كِيفْ مَا تْحِبْ رُوحِكْ.» 10الِّي يْحِبْ مَا يَعْمِلْشْ الشَّرْ مْعَ قْرِيبُو، هَاذَاكَا عْلاَشْ المْحَبَّة اتَّمِّمْ الشَّرِيعَة.

11زِيدْ عْلَى هَاذَا إِنْتُومَا تَعْرْفُوا فِآنَا سَاعَة أَحْنَا تَوَّا، جَا الوَقْتْ بَاشْ تْفِيقُوا مِنْ النُّومْ مْتَاعْكُمْ، رَاهُو الخَلاَصْ مْتَاعْنَا أَقْرْبِلْنَا تَوَّا مِالوَقْتْ الِّي امِّنَّا فِيهْ. 12اللِّيلْ قْرِيبْ يُوفَى وِالنْهَارْ قْرُبْ. إِمَّالاَ خَلِّينَا انَّحِّيوْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ الظْلاَمْ وْخَلِّينَا نْهِزُّوا سْلاَحْ النُّورْ مْتَاعْ الجُنُودْ. 13خَلِّينَا نِتْصَرّْفُوا كِيفْ نَاسْ يْعِيشُوا فِي النْهَارْ: مُوشْ بِالفْسَادْ وِالسُّكْرْ، مُوشْ بالفُجُورْ وِالفَاحْشَة، مُوشْ بِالعَرْكْ وِالحُسْدْ. 14آمَا البْسُوا الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ، وْمَا عَادِشْ تِتْلْهَاوْ بِبْدُونَاتْكُمْ وِالشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index