Search form

رُومَة 13:3

3رَاهُمْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الخِيرْ مَا يْخَافُوشْ مِالحُكَّامْ، آمَا يْخَافُوا مِنْهُمْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ. يَاخِي تْحِبْ مَا تْخَافِشْ مِالسُّلْطَة؟ إِمَّالاَ أَعْمِلْ الخِيرْ تَوْ يَرْضَاوْ عْلِيكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index