Search form

رُومَة 13:4

4هُومَا الخُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ لْمَصْلْحِتْكُمْ. آمَا إِذَا كَانْ تَعْمْلُوا الشَّرْ يِلْزِمْكُمْ تْخَافُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ عِنْدْهُمْ السُّلْطَة بَاشْ يْعَاقْبُوا. هُومَا الخُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ الِّي يْعَاقْبُوا الِّي يَعْمْلُوا الشَّرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index