Search form

رُومَة 14

مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى بْعَضْكُمْ

1إِقْبْلُوا الِّي هُوَ إِيمَانُو ضْعِيفْ مَا بِينَاتْكُمْ وْمَا تْلُومُوهِشْ عْلَى رَايُو. 2ثَمَّة نَاسْ يِمّْنُوا الِّي هُومَا يْنَجّْمُوا يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء، وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي إِيمَانُو ضْعِيفْ مَا يَاكُلْ كَانْ الخُضْرَة. 3الِّي يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء مَا يِلْزِمْهُمْشْ يَحْقْرُوا الِّي مَا يَاكْلُوشْ، وِلِّي مَا يَاكْلُوشْ يِلْزِمْهُمْ مَا يُحْكْمُوشْ عَلِّي يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء، رَاهُو اللهْ قْبِلْهُمْ. 4شْكُونِكْ إِنْتِ بَاشْ تُحْكُمْ عْلَى الخَادِمْ مْتَاعْ غِيرِكْ؟ هُوَ يَاقِفْ وِلاَّ يْطِيحْ مِنْ عِينْ سِيدُو. رَاهُو سِيدُو هُوَ الِّي يْقَرِرْ إِذَا كَانْ يَاقِفْ وِلاَّ يْطِيحْ. وْرَاهُو بَاشْ يَاقِفْ عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ قَادِرْ بَاشْ يْخَلِّيهْ يَاقِفْ.

5ثَمَّة نَاسْ يِعْتَبْرُوا فِي نْهَارْ خِيرْ مِالنْهَارَاتْ الأُخْرِينْ، وْثَمَّة نَاسْ أُخْرِينْ يْشُوفُوا النْهَارَاتْ الكُلْهُمْ كِيفْ كِيفْ. وْخَلِّي كُلْ وَاحِدْ يِثْبِتْ عْلَى رَايُو. 6الِّي يَعْمِلْ قِيمَة لِنْهَارْ رَاهُو يَعْمِلُّو قِيمَة بَاشْ يِكْرِمْ الرَّبْ. الِّي يَاكُلْ كُلْ شَيْء زَادَا يَاكُلْ بَاشْ يِكْرِمْ الرَّبْ مَا دَامُو يُشْكُرْ فِي اللهْ، وِلِّي مَا يَاكُلْشْ رَاهُو يِكْرِمْ الرَّبْ وْيُشْكُرْ اللهْ. 7حَتَّى وَاحِدْ فِينَا مَا هُو عَايِشْ لْرُوحُو، وْحَتَّى وَاحِدْ فِينَا مَا يْمُوتْ عْلَى خَاطِرْ رُوحُو. 8إِذَا كَانْ نْعِيشُوا رَانَا نْعِيشُوا عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ، وْإِذَا كَانْ مُتْنَا رَانَا نْمُوتُوا عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ. إِمَّالاَ إِذَا كَانْ نَحْيَاوْ وِلاَّ إِذَا كَانْ نْمُوتُوا، رَانَا لِلرَّبْ. 9رَاهُو عْلَى خَاطِرْ الشَّيْء هَاذَا المَسِيحْ مَاتْ وِحْيَى مِنْ جْدِيدْ بَاشْ يْكُونْ الرَّبْ مْتَاعْ المُوتَى وِالحَيِّينْ. 10عْلاَشْ تُحْكُمْ عْلَى خُوكْ؟ وِلاَّ عْلاَشْ تَحْقِرْ فِي خُوكْ؟ رَانَا الكُلْنَا بَاشْ نَاقْفُوا فِي المَحْكْمَة مْتَاعْ اللهْ، 11- رَاهُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

يْقُولْ الرَّبْ، نِحْلِفْ بِحْيَاتِي

كُلْ رُكْبَة بَاشْ تِثّْنَى قُدَّامِي

وْكُلْ لْسَانْ بَاشْ يْسَبَّحْلِي.

12إِمَّالاَ، كُلْ وَاحِدْ فِينَا لاَزْمُو يَعْطِي حْسَابْ عْلَى رُوحُو قُدَّامْ اللهْ.

مَا تْخَلِّيشْ خُوكْ يْطِيحْ

13إِمَّالاَ خَلِّينَا مَا عَادِشْ بِالكُلْ نُحْكْمُوا عْلَى بْعَضْنَا، آمَا بِالعَكْسْ خَلِّينَا نْقَرِرُوا بَاشْ مَا نْحُطُّوشْ قُدَّامْ وَاحِدْ مِنْ خْوَاتْنَا حَاجَة تْعَثّْرُوا وِلاَّ اطَّيّْحُو، 14وْآنَا نَعْرِفْ وْمِتْأَكِّدْ إِنُّو فِي الرَّبْ يَسُوعْ مَا ثَمَّاشْ حَتَّى حَاجَة مَنْزُوسَة بِطْبِيعِتْهَا، آمَا رَاهِي مَنْزُوسَة عِنْدْ الِّي يْرَى الِّي هِيَ مَنْزُوسَة. 15إِذَا كَانْ خُوكْ يِتْجْرَحْ بِسْبَبْ الشَّيْء الِّي إِنْتِ تَاكْلُو، رَاكْ مَاكِشْ تِتْصَرِّفْ بِمْحَبَّة. مَا تْخَلِّيشْ الشَّيْء الِّي تَاكْلُو يْدَمِّرْ الإِنْسَانْ الِّي مَاتْ المَسِيحْ عْلَى خَاطْرُو، 16مَا تْخَلِّيشْ الشَّيْء البَاهِي الِّي تَعْمِلْ فِيهْ يِتْقَالْ عْلِيهْ كْلاَمْ خَايِبْ. 17رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ مَا هِيشْ مَاكْلَة وِشْرَابْ، آمَا هِيَ بِرْ وْسَلاَمْ وْفَرَحْ فِي الرُّوحْ القُدُسْ. 18أَيْ وَاحِدْ يِخْدِمْ المَسِيحْ بِالطَّرِيقَة هَاذِي رَاهُو اللهْ يَرْضَى عْلِيهْ وِالنَّاسْ يِقْبْلُوهْ.

19إِمَّالاَ خَلِّينَا نْتَبّْعُوا الحَاجَاتْ الِّي تْجِيبِلْنَا السَّلاَمْ وْنِبْنِيوْ بِيهَا بْعَضْنَا. 20مَا ادَّمِّرْشْ الشَّيْء الِّي عَمْلُو اللهْ عْلَى جَالْ المَاكْلَة. كُلْ شَيْء طَاهِرْ، آمَا رَاهُو خَايِبْ إِنُّو أَيْ وَاحِدْ يْخَلِّي الأُخْرِينْ يْطِيحُوا بِسْبَبْ الشَّيْء الِّي يَاكُلْ فِيهْ، 21وْرَاهُو بَاهِي انِّكْ مَا تَاكُلْشْ اللْحَمْ وِلاَّ تُشْرُبْ الشْرَابْ وِلاَّ تَعْمِلْ أَيْ حَاجَة تْخَلِّي خُوكْ يِتْعَثِّرْ، 22خَلِّي الشَّيْء الِّي تِمِّنْ بِيهْ بِينِكْ وْبِينْ اللهْ. صَحَّة لِيهْ الِّي مَا يُحْكُمْشْ عْلَى رُوحُو وَقْتِلِّي يَعْمِلْ حَاجَة يْرَى الِّي هِيَ بَاهْيَة. 23آمَا إِذَا كَانُو شَاكْ فِي الشَّيْء الِّي يَاكُلْ فِيهْ، رَاهُو اللهْ يُحْكُمْ عْلِيهْ كِيَاكْلُو عْلَى خَاطْرُو يَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَاكَا وْهُوَ مَا عِنْدُوشْ إِيمَانْ. وْكُلْ حَاجَة مَا تِتْعْمَلْشْ بِالإِيمَانْ رَاهِي ذَنْبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index