Search form

رُومَة 14:19

19إِمَّالاَ خَلِّينَا نْتَبّْعُوا الحَاجَاتْ الِّي تْجِيبِلْنَا السَّلاَمْ وْنِبْنِيوْ بِيهَا بْعَضْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index