Search form

رُومَة 14:2

2ثَمَّة نَاسْ يِمّْنُوا الِّي هُومَا يْنَجّْمُوا يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء، وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي إِيمَانُو ضْعِيفْ مَا يَاكُلْ كَانْ الخُضْرَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index