Search form

رُومَة 14:22

22خَلِّي الشَّيْء الِّي تِمِّنْ بِيهْ بِينِكْ وْبِينْ اللهْ. صَحَّة لِيهْ الِّي مَا يُحْكُمْشْ عْلَى رُوحُو وَقْتِلِّي يَعْمِلْ حَاجَة يْرَى الِّي هِيَ بَاهْيَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index