Search form

رُومَة 14:3

3الِّي يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء مَا يِلْزِمْهُمْشْ يَحْقْرُوا الِّي مَا يَاكْلُوشْ، وِلِّي مَا يَاكْلُوشْ يِلْزِمْهُمْ مَا يُحْكْمُوشْ عَلِّي يَاكْلُوا مِنْ كُلْ شَيْء، رَاهُو اللهْ قْبِلْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index