Search form

رُومَة 15

أَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يْرَضِّي اللهْ

1أَحْنَا القْوِيِّينْ فِي الإِيمَانْ يِلْزِمْنَا نْعَاوْنُوا الضْعَافْ بَاشْ يْهِزُّوا الحْمِلْ مْتَاعْهُمْ، مَا يِلْزِمْنَاشْ نلَوّْجُوا عْلَى الشَّيْء الِّي يْرَضِّينَا، 2وْخَلِّي كُلْ وَاحِدْ فِينَا يْرَضِّي خُوهْ لْمَصْلِحْتُو بَاشْ يِبْنِيهْ. 3- رَاهُو المَسِيحْ مَا لَوِّجْشْ عْلَى الشَّيْء الِّي يْرَضِّيهْ هُوَ، آمَا كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «السَّبَّانْ الِّي يْسِبُّوا فِيكْ بِيهْ خْلَطْلِي آنَا.» 4وْأَيْ حَاجَة تْكِتْبِتْ قْبَلْ فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة رَاهِي تْكِتْبِتْ بَاشْ تْعَلِّمْنَا كِيفَاشْ يْوَلِّي عِنْدْنَا أَمَلْ بِالصَّبْرْ وِالتَّشْجِيعْ الِّي فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة. 5إِنْ شَاءْ اللهْ الإِلاَهْ مْتَاعْ الصَّبْرْ وِالتَّشْجِيعْ يَعْطِيكُمْ إِنّْكُمْ تْكُونُوا عِنْدْكُمْ رَايْ وَاحِدْ كِيفْ مَا عَلِّمْنَا المَسِيحْ يَسُوعْ، 6بَاشْ الكُلْكُمْ مْعَ بْعَضْكُمْ تْمَجّْدُوا إِلاَهْ وْبُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ بْقَلْبْ وَاحِدْ وبْصُوتْ وَاحِدْ.

التَّبْشِيرْ بِينْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ

7إِمَّالاَ اقْبْلُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا المَسِيحْ قْبِلْكُمْ بَاشْ تْمَجّْدُوا اللهْ. 8رَانِي نْقُلْكُمْ الِّي المَسِيحْ وَلَّى خَادِمْ لِليْهُودْ بَاشْ يْوَرِّي الِّي اللهْ صَادِقْ بَاشْ يْثَبِّتْ الوُعُودْ الِّي عْطَاهُمْ اللهْ لِلجْدُودْ. 9- وْبَاشْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ يْمَجّْدُوا اللهْ عْلَى رَحْمْتُو كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة:

هَاذَاكَا عْلاَشْ فِي وُسْطْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ بَاشْ نِحْمْدِكْ،

وْبِالغْنَاء نْسَبِّحْ لإِسْمِكْ

10- وِيْقُولْ الكْتَابْ زَادَا:

أَفْرْحُوا يَا الشْعُوبْ الأُخْرِينْ مْعَ شَعْبْ اللهْ!

11- وِيْقُولْ مَرَّة أُخْرَى:

سَبّْحُوا الرَّبْ يَا الأُمَمْ الكُلْكُمْ.

احْمْدُوهْ يَا الشْعُوبْ الكُلْكُمْ.

12- وْقَالْ إِشَعْيَاءْ زَادَا:

وِلْدْ يَسَّى بَاشْ يْجِي

يْقُومْ وْيُحْكُمْ فِي الشْعُوبْ الأُخْرِينْ

وِيْكُونْ عِنْدْهُمْ أَمَلْ فِيهْ.

13إِنْ شَاءْ اللهْ إِلاَهْ الأَمَلْ يِمْلاَكُمْ بِالفَرْحَة وِالسَّلاَمْ بْإِيمَانْكُمْ بِيهْ بَاشْ الأَمَلْ مْتَاعْكُمْ يْفِيضْ بْقُوِّةْ الرُّوحْ القُدُسْ!

خِدْمِةْ بُولُسْ

14آنَا بِيدِي يَا خْوَاتِي عِنْدِي ثِيقَة فِيكُمْ الِّي إِنْتُومَا مِمْلِينْ بِالصْلاَحْ، وْمِمْلِينْ بِالمَعْرْفَة، وْقَادْرِينْ بَاشْ تْعَلّْمُوا بْعَضْكُمْ. 15آمَا رَاهُو ثَمَّة حَاجَاتْ كْتِبْتِلْكُمْ عْلِيهُمْ بْصَرَاحَة بَاشْ نْذَكِّرْكُمْ بِيهُمْ، بْفَضْلْ النِّعْمَة الِّي عْطَاهَالِي اللهْ 16بَاشْ نْكُونْ خَادِمْ مْتَاعْ المَسِيحْ يَسُوعْ مَا بِينْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ. نِخْدِمْ كِيفْ كَاهِنْ فِي الإِنْجِيلْ الِّي مِنْ عِنْدْ اللهْ، بَاشْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ يْكُونُوا قُرْبَانْ مَقْبُولْ عِنْدْ اللهْ مُقَدَّسْ بِالرُّوحْ القُدُسْ. 17إِمَّالاَ، عِنْدِي الحَقْ، بَاشْ نِتْفُوخِرْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ بِالخِدْمَة مْتَاعْ اللهْ، 18رَانِي مَا عِنْدِيشْ الجُرْأَة بَاشْ نِتْكَلِّمْ بْصَرَاحَة كَانْ عْلَى الشَّيْء الِّي عَمْلُو المَسِيحْ عْلَى طْرِيقِي بَاشْ يْخَلِّي الشْعُوبْ الأُخْرِينْ يْطِيعُوا اللهْ، عْمَلْ الشَّيْء هَاذَا عْلَى طْرِيقْ كْلاَمِي وْأَفْعَالِي 19بْقُوِّةْ المُعْجْزَاتْ وِالعْجَايِبْ وِبْقُوِّةْ الرُّوحْ القُدُسْ. كَمِّلْتْ التَّبْشِيرْ بِإِنْجِيلْ المَسِيحْ مِنْ أُورْشَلِيمْ وِالمَنَاطِقْ الِّي دَايْرِينْ بِيهَا حَتَّى لِلِّيرِيكُونْ 20وْكَانْ الهَدَفْ مْتَاعِي هُوَ إِنِّي نْبَشِّرْ بِالإِنْجِيلْ مُوشْ فِي البْلاَيِصْ الِّي تِعْرَفْ فِيهُمْ المَسِيحْ، بَاشْ مَا نِبْنِيشْ عْلَى سَاسْ عَمْلُو غِيرِي، 21- آمَا كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الِّي مَا تْبَشّْرُوشْ بِيهْ بَاشْ يْشُوفُوهْ،

وِلِّي عْمُرْهُمْ مَا سَمْعُوا بِيهْ بَاشْ يِفْهْمُوا.

بُولُسْ يْحِبْ يْزُورْ رُومَا

22وْهَاذَاكَا عْلاَشْ تْعَطِّلْتْ بَرْشَة مَرَّاتْ بَاشْ نْجِيكُمْ 23آمَا تَوَّا مَا دَامْنِي كَمِّلْتْ خِدْمْتِي فِي المَنَاطِقْ هَاذُومَا، وْمَادَامْنِي عِنْدِي سْنِينْ نْحِبْ نْجِيكُمْ، 24نِتْمَنَّى بَاشْ نْشُوفْكُمْ وْآنَا فِي طْرِيقِي لْإِسْبَانْيَا وِتْعَاوْنُونِي بَاشْ نِمْشِي لْغَادِي، بَعْدْ مَا نْعَدِّي مْعَاكُمْ حَتَّى شْوَيَّة وَقْتْ بَاهِي. 25آمَا تَوَّا رَانِي مَاشِي لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ نِخْدِمْ الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ، 26رَاهُمْ الكَنَايِسْ مْتَاعْ مَقْدُونِيَّة وْأَخَائِيَة حَبُّوا بَاشْ يْعَاوْنُوا الفُقَرَاءْ مَا بِينْ المُؤْمْنِينْ الِّي فِي أُورْشَلِيمْ. 27هُومَا يْحِبُّوا يَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا وْبِالرَّسْمِي هُومَا مَدْيُونِينْ لِيهُمْ، عْلَى خَاطِرْ إِذَا كَانْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ جَاوْ بَاشْ يْشَارْكُوا فِي البَرَكَاتْ الرُّوحِيَّة مْتَاعْهُمْ رَاهُمْ يِلْزِمْهُمْ زَادَا يِخْدْمُوهُمْ بِالمَادِّيَّاتْ. 28هَاذَاكَا عْلاَشْ بَعْدْ مَا نْكَمِّلْ الشَّيْء هَاذَا وْنَعْطِيهُمْ الشَّيْء الِّي تْلَمْ، نِتْعَدَّالْكُمْ وْآنَا فِي طْرِيقِي لْإِسْبَانْيَا. 29وْنَعْرِفْ الِّي آنَا بَاشْ نْجِيكُمْ بِالبَرْكَة مْتَاعْ المَسِيحْ كَامْلَة.

30نُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا الإِخْوَة، بْإِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ وْبِالمْحَبَّة مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ، إِنّْكُمْ تْجَاهْدُوا مْعَايَا بِصْلاَتْكُمْ للهْ، عْلَى خَاطْرِي، 31بَاشْ يْمَنَّعْنِي مِلِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة وِيْخَلِّي خِدْمْتِي فِي أُورْشَلِيمْ مَقْبُولَة عِنْدْ الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ، 32وْهَكَّا نْجِيكُمْ وْآنَا مَلْيَانْ بِالفَرْحَة، إِذَا كَانْ رَبِّي حَبْ، وْنَرْتَاحْ عِنْدْكُمْ. 33وْإِلاَهْ السَّلاَمْ يْكُونْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index