Search form

رُومَة 15:1

أَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي يْرَضِّي اللهْ

1أَحْنَا القْوِيِّينْ فِي الإِيمَانْ يِلْزِمْنَا نْعَاوْنُوا الضْعَافْ بَاشْ يْهِزُّوا الحْمِلْ مْتَاعْهُمْ، مَا يِلْزِمْنَاشْ نلَوّْجُوا عْلَى الشَّيْء الِّي يْرَضِّينَا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index