Search form

رُومَة 15:3

3 رَاهُو المَسِيحْ مَا لَوِّجْشْ عْلَى الشَّيْء الِّي يْرَضِّيهْ هُوَ، آمَا كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «السَّبَّانْ الِّي يْسِبُّوا فِيكْ بِيهْ خْلَطْلِي آنَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index