Search form

رُومَة 15:6

6بَاشْ الكُلْكُمْ مْعَ بْعَضْكُمْ تْمَجّْدُوا إِلاَهْ وْبُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ بْقَلْبْ وَاحِدْ وبْصُوتْ وَاحِدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index