Search form

رُومَة 15:7

التَّبْشِيرْ بِينْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ

7إِمَّالاَ اقْبْلُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا المَسِيحْ قْبِلْكُمْ بَاشْ تْمَجّْدُوا اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index