Search form

رُومَة 15:8

8رَانِي نْقُلْكُمْ الِّي المَسِيحْ وَلَّى خَادِمْ لِليْهُودْ بَاشْ يْوَرِّي الِّي اللهْ صَادِقْ بَاشْ يْثَبِّتْ الوُعُودْ الِّي عْطَاهُمْ اللهْ لِلجْدُودْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index